Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Исаев; Танев намери 1 резултата / The search @pseudo Исаев; Танев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Исаев; Танев" Дамян Деянов Емилов

Дата на раждане: 13.01.1954
Място на раждане: с. Заимчево, обл. Бургас
Дамян Деянов Емилов Дата на раждане 13.01.1954 г. Място на раждане с. Заимчево, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Николай Янев Димитров на 26.03.1976 г., регистриран на 05.04.1976 г.; превербован от кап. Асен Кръстев Тишев на 01.04.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Янев Димитров; лейт. Никола Вълков Овчаров; кап. Асен Кръстев Тишев; кап. Аргир Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исаев; Танев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр., документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в лично дело IА-35 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-33 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Обявява установената и обявена с решение 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More