Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Искра намери 10 резултата / The search @pseudo Искра found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник-хазяин на конспиративен адрес "Искра" Цанка Маринова Стойчева

Дата на раждане: 30.08.1942
Място на раждане: Гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент; секретен сътрудник "Искра" Даниела Данаилова Кънева

Дата на раждане: 22.08.1938
Място на раждане: гр. София
Даниела Данаилова Кънева Дата на раждане 22.08.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител регистрирана на 25.04.1966 г. Ръководил я служител подп. Георги Велчев Велев; полк. Петко Благоев Ковачев; майор Любен Гоцев; полк. Любомир Коцев; ст. лейт. Любомир Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2681; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) и водещ до 01.08.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – Българското национално радио - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Искра " Васил Георгиев Станев

Дата на раждане: 21.02.1933
Място на раждане: Гр. Симеоновград
Васил Георгиев Станев Дата на раждане 21.02.1933 г. Място на раждане Гр. Симеоновград Вербувал го служител Тенчо Г. Манолов на 28.11.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител Тенчо Г. Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-04-04-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на "Искра"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Симеоновград, издигнат от ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
Решение N° 2-309
от 12.02.2014 г.
община Генерал Тошево

Резидент "Искра" Вяра Дянкова Владева

Дата на раждане: 18.10.1957
Място на раждане: с. Телериг, обл. Добрич
Вяра Дянкова Владева Дата на раждане 18.10.1957 г. Място на раждане с. Телериг, обл. Добрич Вербувал я служител кап. Хинко Желев Михайлов на 08.06.1989 г., регистрирана на 20.06.1989 г. Ръководил я служител кап. Хинко Желев Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-336 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Генерал Тошево до 30.10.1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-509
от 19.05.2015 г.
община Стрелча

Агент "Искра" Йорданка Трифонова Гунчева

Дата на раждане: 29.10.1950
Място на раждане: гр. Пловдив
Йорданка Трифонова Гунчева Дата на раждане 29.10.1950 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Георги Джевелеков на 19.12.1975 г., регистрирана на 30.12.1975 г. Ръководил я служител о. р. Георги Джевелеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол № 9/ 1990 г. с предложение за унищожаване секретните материали на "Искра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йорданка Трифонова Гунчева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Резидент; съдържател на явочна квартира "Стаменов; Искра" Димитър Колев Терзиев

Дата на раждане: 05.10.1931
Място на раждане: с. Попско, обл. Хасково
Димитър Колев Терзиев Дата на раждане 05.10.1931 г. Място на раждане с. Попско, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Попчев на 06.03.1956 г., регистриран на 17.05.1956 г.; възстановен от о. р. Минчо Минчев на 06.06.1979 г., регистриран на 25.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Попчев; о. р. Минчо Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Ивайловград; ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Стаменов; Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 5 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на Я/К "Искра"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Искра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Искра; Петров" Димитър Ангелов Киров

Дата на раждане: 07.06.1941
Място на раждане: с. Петрово, обл. Благоевград
Димитър Ангелов Киров Дата на раждане 07.06.1941 г. Място на раждане с. Петрово, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Н. Георгиев; на 18.04.1959 г., регистриран на 25.01.1964 г.; възстановен от Цветко Василев Цветков и регистриран на 24.02.1967 г. Ръководил го служител ст. лейт. Н. Георгиев; ст. лейт. Иван Георгиев Спасов; о. р. Ангел Маринов Стефанов; кап. Георги Иванов Гочев; майор Цветко Василев Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искра; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 3 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-20939; работно дело IР-4207 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от ноември 1991 г. до октомври 1995 г.
Решение N° 2-375
от 15.07.2014 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Секретен сътрудник "Искра" Златка Георгиева Рошкова

Дата на раждане: 26.07.1937
Място на раждане: гр. Пловдив
Златка Георгиева Рошкова Дата на раждане 26.07.1937 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител ст. лейт. Костадин Василев Танков на 02.10.1972 г., регистрирана на 14.10.1972 г. Ръководил я служител ст. лейт. Костадин Василев Танков; ст. лейт. Георги Николов Георгиев; о. р. Дочо Цончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3020; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Искра " Николинка Любомирова Андреева

Дата на раждане: 25.11.1944
Място на раждане: Гр. Бяла, обл. Русе
Николинка Любомирова Андреева Дата на раждане 25.11.1944 г. Място на раждане Гр. Бяла, обл. Русе Вербувал я служител Кап. Никола Петров Каменов на 12.07.1979 г., регистрирана на 20.07.1979 г. Ръководил я служител Кап. Никола Петров Каменов; лейт. Ил. Янкулов Решение № 22/ 29.01.2008 г. 81 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-262 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Оряхово, издигната от ”Зелена партия”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Искра " Цветелина Антонова Лазарова

Дата на раждане: 11.09.1967
Място на раждане: Гр. Попово
Цветелина Антонова Лазарова Дата на раждане 11.09.1967 г. Място на раждане Гр. Попово Вербувал я служител Кап. Славчо Добрев Протогеров на 19.06.1987 г., регистрирана на 20.06.1987 г. Ръководил я служител Кап. Славчо Добрев Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел 06, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-32683; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Попово, издигната от ВМРО

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More