Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Искърски намери 4 резултата / The search @pseudo Искърски found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Искърски" Георги Любенов Мирчев

Дата на раждане: 02.09.1968
Място на раждане: Гр. Самоков
Георги Любенов Мирчев Дата на раждане 02.09.1968 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 05.11.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искърски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29996 и работно дело IР-15730. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-София Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Искърски" Красимир Георгинов Герасимов

Дата на раждане: 04.10.1958
Място на раждане: гр. Самоков
Красимир Георгинов Герасимов Дата на раждане 04.10.1958 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Георги Инджов на 19.11.1977 г., регистриран на 29.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искърски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24756 и работно дело IР-9675; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Самоков, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Искърски " Красимир Георгинов Герасимов

Дата на раждане: 04.10.1958
Място на раждане: Гр. Самоков
Красимир Георгинов Герасимов Дата на раждане 04.10.1958 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Георги Инджов на 19.11.1977 г., регистриран на 29.11.1977 г. Ръководил го служител Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искърски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24756 и работно дело IР-9675; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Самоков, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Искърски" Георги Любенов Мирчев

Дата на раждане: 02.09.1968
Място на раждане: Гр. Самоков
Георги Любенов Мирчев Дата на раждане 02.09.1968 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител О. р. Серафим Иванов на 05.11.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител О. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искърски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29996 и работно дело IР-15730. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в РП-София от 01.09.1999 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More