Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Исмаилов намери 2 резултата / The search @pseudo Исмаилов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Исмаилов; Илиев" Хасан Ибишев Исмаилов

Дата на раждане: 07.07.1940
Място на раждане: с. Мъдрево, обл. Разград
Хасан Ибишев Исмаилов Дата на раждане 07.07.1940 г. Място на раждане с. Мъдрево, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Сергей Николов на 27.09.1984 г., регистриран на 19.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исмаилов; Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протоколи от 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-241 (Рз) и работно дело IР-248 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мъдрево до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент; осведомител "Исмаилов" Сали Ахмед Мехмед

Дата на раждане: 01.01.1948
Място на раждане: с. Капитан Петко, обл. Шумен
Сали Ахмед Мехмед Дата на раждане 01.01.1948 г. Място на раждане с. Капитан Петко, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Саздо Костов Маноилов на 15.06.1968 г., регистриран на 26.06.1968 г. Ръководил го служител о. р. Саздо Костов Маноилов; о. р. Ангел Стефанов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУТП-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Исмаилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІО-79 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІО-79 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-525 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от месец ноември 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More