Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Исмаилов; Илиев намери 1 резултата / The search @pseudo Исмаилов; Илиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Исмаилов; Илиев" Хасан Ибишев Исмаилов

Дата на раждане: 07.07.1940
Място на раждане: с. Мъдрево, обл. Разград
Хасан Ибишев Исмаилов Дата на раждане 07.07.1940 г. Място на раждане с. Мъдрево, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Сергей Николов на 27.09.1984 г., регистриран на 19.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исмаилов; Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протоколи от 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-241 (Рз) и работно дело IР-248 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мъдрево до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More