Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йовко намери 1 резултата / The search @pseudo Йовко found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-568
от 28.10.2015 г.
община Хисаря

Агент "Йовко" Васил Йотов Вутов

Дата на раждане: 10.12.1938
Място на раждане: с. Синьо бърдо, обл. Враца
Васил Йотов Вутов Дата на раждане 10.12.1938 г. Място на раждане с. Синьо бърдо, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Дулев на 08.06.1977 г., регистриран на 23.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Дулев; о. р. Чоно Христозов; ст. лейт. Станимир Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-559 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Секретар на община Хисаря от 29.10.1990 г. до 04.11.1991 г. Общински съветник от 29.10.1991 до 20.09.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Йотов Вутов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More