Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йовков намери 3 резултата / The search @pseudo Йовков found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Йовков" Данаил Георгиев Бончев

Дата на раждане: 20.02.1937
Място на раждане: гр. Бургас
Данаил Георгиев Бончев Дата на раждане 20.02.1937 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов на 06.02.1976 г., регистриран на 19.02.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С-193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-34 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1784. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 1990 г.
Решение N° 2-408
от 08.10.2014 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Йовков" Данаил Георгиев Бончев

Дата на раждане: 20.02.1937
Място на раждане: гр. Бургас
Данаил Георгиев Бончев Дата на раждане 20.02.1937 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов на 06.02.1976 г., регистриран на 19.02.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С-193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-34 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1784. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ректор от 01.01.1991 г. до 31.12.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Йовков" Данаил Георгиев Бончев

Дата на раждане: 20.02.1937
Място на раждане: гр. Бургас
Данаил Георгиев Бончев Дата на раждане 20.02.1937 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов на 06.02.1976 г., регистриран на 19.02.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С-193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-34 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1784. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 10.10.1991 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-408/ 08.10.2014 г. – Бургаски свободен университет Обявява установената и обявена с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: