Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йовчев намери 5 резултата / The search @pseudo Йовчев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Йовчев" Георги Николов Николов

Дата на раждане: 29.01.1956
Място на раждане: гр. Бургас
Георги Николов Николов Дата на раждане 29.01.1956 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов Генев на 12.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 200/ 10.04.1990 г. за определяне като неценно личното дело на аг. "Йовчев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в ИК "Черноморски фар" ООД
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Йовчев" Георги Николов Николов

Дата на раждане: 29.01.1956
Място на раждане: гр. Бургас
Георги Николов Николов Дата на раждане 29.01.1956 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов Генев на 12.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 200/ 10.04.1990 г. за определяне като неценно личното дело на аг. "Йовчев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в ИК "Черноморски фар" ООД
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Йовчев" Христо Иванов Узунов

Дата на раждане: 14.10.1954
Място на раждане: гр. Казанлък
Христо Иванов Узунов Дата на раждане 14.10.1954 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Павел Христов Гендов на 26.09.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Павел Христов Гендов; о. р. Николай Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.1996 г. За Христо Иванов Узунов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-867
от 28.02.2017 г.
община Павел баня

Агент "Йовчев" Ахмед Адем Ибиш

Дата на раждане: 06.01.1958
Място на раждане: гр. Чирпан
Ахмед Адем Ибиш Дата на раждане 06.01.1958 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Емил Иванов на 28.11.1978 г., регистриран на 21.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Емил Иванов; о. р. Румен Султанов; о. р. Г. Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-VІІІ-ІІІ; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на дело с рег. № 53027. Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-9984; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ 65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3552 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. ноември 1999 г. Заместник-кмет на община Павел баня от 11.11.2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Йовчев" Юрий Василев Костадинов

Дата на раждане: 17.04.1966
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More