Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йолов намери 3 резултата / The search @pseudo Йолов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Йолов " Георги Фотев Георгиев

Дата на раждане: 24.08.1941
Място на раждане: Гр. Димитровград
Георги Фотев Георгиев Дата на раждане 24.08.1941 г. Място на раждане Гр. Димитровград Вербувал го служител Недялков на 03.09.1987 г., регистриран на 18.09.1987 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 19 Ръководил го служител Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Йолов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Министър на науката и висшето образование - 20.12.1990 г. - 08.11.1991 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Йолов" Георги Фотев Георгиев

Дата на раждане: 24.08.1941
Място на раждане: гр. Димитровград
Георги Фотев Георгиев Дата на раждане 24.08.1941 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Недялков на 03.09.1987 г., регистриран на 18.09.1987 г. Ръководил го служител о. р. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йолов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Йолов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по обществени науки от 1992 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Йолов" Георги Фотев Георгиев

Дата на раждане: 24.08.1941
Място на раждане: гр. Димитровград
Георги Фотев Георгиев Дата на раждане 24.08.1941 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Недялков на 03.09.1987 г., регистриран на 18.09.1987 г. Ръководил го служител о. р. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йолов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Йолов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по социология от 1990 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More