Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йонев намери 1 резултата / The search @pseudo Йонев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Резидент "Йонев" Станимир Стоянов Станев

Дата на раждане: 15.06.1948
Място на раждане: гр. Севлиево
Станимир Стоянов Станев Дата на раждане 15.06.1948 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител кап. Бончо Стефанов Бонев на 13.11.1978 г., регистриран на 14.12.1978 г. Ръководил го служител кап. Бончо Стефанов Бонев; о. р. Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Йонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1078; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан до 29.05.2008 г. Ръководител на катедра Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Станимир Стоянов Станев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More