Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йони намери 1 резултата / The search @pseudo Йони found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Йони" Здравко Георгиев Милушев

Дата на раждане: 18.03.1955
Място на раждане: с. Кърналово, обл. Благоевград
Здравко Георгиев Милушев Дата на раждане 18.03.1955 г. Място на раждане с. Кърналово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Лъчезар Конст. Бакалов на 14.04.1981 г., регистриран на 12.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Конст. Бакалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2228 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1849 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Михнево, общ. Петрич, издигнат на ПП "Комунистическа партия на България"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More