Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йончев намери 1 резултата / The search @pseudo Йончев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Йончев" Еркин Ахмедов Джинджиев

Дата на раждане: 27.07.1964
Място на раждане: с. Слащен, обл. Благоевград
Еркин Ахмедов Джинджиев Дата на раждане 27.07.1964 г. Място на раждане с. Слащен, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Огнян Гондов на 07.09.1982 г., регистриран на 04.11.1982 г. Ръководил го служител кап. Огнян Гондов; о. р. Алексей Славеев; о. р. Райчо Митев; о. р. Димчо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГН-РО-16 ГО; ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-12483 – 2 тома; писмо рег. № 77/ 26.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 11/ 1990 г. делата на аг. "Йончев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Слащен от 1991 г. до 1995 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More