Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Йосиф намери 2 резултата / The search @pseudo Йосиф found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Сътрудник "Йосиф" Николай Цветанов Божилов

Дата на раждане: 04.09.1951
Място на раждане: гр. София
Николай Цветанов Божилов Дата на раждане 04.09.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Христов Чернев на 08.06.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Христов Чернев; кап. лейт. Радослав Панайотов Енчев; полк. Вангел Христов Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Йосиф Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество – обезателство, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 8934; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 17.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Йосиф" Мюмюн Мюмюнов Тахиров

Дата на раждане: 12.03.1957
Място на раждане: с. Загоричане, обл. Кърджали
Мюмюн Мюмюнов Тахиров Дата на раждане 12.03.1957 г. Място на раждане с. Загоричане, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Георги Рангелов Боруков на 28.06.1975 г., регистриран на 21.07.1975 г. Ръководил го служител лейт. Георги Рангелов Боруков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-РУ-Момчилград; ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йосиф Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1441 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1441 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1029 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор "Културна интеграция" в дирекция "Регионални културни дейности" от 29.06.2006 г. до 01.02.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More