Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кабел намери 1 резултата / The search @pseudo Кабел found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Кабел" Йордан Иванов Попов

Дата на раждане: 06.12.1952
Място на раждане: с. Яново, обл. Благоевград
Йордан Иванов Попов Дата на раждане 06.12.1952 г. Място на раждане с. Яново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Цинцаров на 01.06.1984 г., регистриран на 11.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кабел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо рег. № 386/ 23.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Кабел". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Иванов Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More