Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Калето намери 2 резултата / The search @pseudo Калето found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Съдържател на явочна квартира "Калето" Калин Васков Нинов

Дата на раждане: 12.11.1960
Място на раждане: гр. Белоградчик
Калин Васков Нинов Дата на раждане 12.11.1960 г. Място на раждане гр. Белоградчик Вербувал го служител лейт. Володя Игнатов на 19.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Володя Игнатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Калето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Калето". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-41/ 25.07.2012 г. – Конфедерация на независимите синдикати в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Съдържател на явочна квартира "Калето" Калин Васков Нинов

Дата на раждане: 12.11.1960
Място на раждане: гр. Белоградчик
Калин Васков Нинов Дата на раждане 12.11.1960 г. Място на раждане гр. Белоградчик Вербувал го служител лейт. Володя Игнатов на 19.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Володя Игнатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Калето Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Калето". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на РИО-Видин от 16.09.2010 г. до 10.06.2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More