Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Калин намери 27 резултата / The search @pseudo Калин found 27 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Петров; Калин" Владимир Георгиев Павлов

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: гр. София
Владимир Георгиев Павлов Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. С. Софрониев на 23.09.1981 г., регистриран на 09.10.1981 г.; регистриран в ПГУ на 12.11.1981 г. Ръководил го служител кап. С. Софрониев; кап. Стоян Панов Стоянов; о. р. К. Ангелов; о. р. Димитър Димитров; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петров; Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29036; работно дело IР-14684; лично и работно дело Ф1, а.е. 7017-5 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 09.11.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Георгиев Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Агент "Калин" Илиян Иванов Игнатов

Дата на раждане: 24.06.1948
Място на раждане: гр. София
Илиян Иванов Игнатов Дата на раждане 24.06.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Иван Владов Пенев на 28.06.1977 г., регистриран на 14.07.1977 г. Ръководил го служител лейт. Иван Владов Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24584 и в работно дело IР-9504; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор/ началник на отдел от 01.12.1994 г. до 11.01.1999 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Калин " Златимир Стоянов Орсов

Дата на раждане: 21.12.1962
Място на раждане: Кермен
Златимир Стоянов Орсов Дата на раждане 21.12.1962 Г. Място на раждане Кермен Вербувал го служител П. Терзиев на 15.04.1983 г. Ръководил го служител П. Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 02, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1035/ 1990 г. за предложение за унищожаване личното и работното дело на агент "Калин", материалите унищожени с протокол 103/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 33
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Агент "Калин" Кольо Николов Петков

Дата на раждане: 23.04.1957
Място на раждане: с. Брестак, обл. Варна
Кольо Николов Петков Дата на раждане 23.04.1957 г. Място на раждане с. Брестак, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Тодор Василев Тодоров на 06.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Василев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Варна – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К95/90 на р. д. ІР-1948; налично л. д. ІА- 4332; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Калин" Неждет Исинов Ахмедов

Дата на раждане: 30.04.1958
Място на раждане: с. Михалич, обл. Варна
Неждет Исинов Ахмедов Дата на раждане 30.04.1958 г. Място на раждане с. Михалич, обл. Варна Вербувал го служител кап. Петър Кузманов Попов на 15.01.1982 г., регистриран на 25.01.1982 г. Ръководил го служител кап. Петър Кузманов Попов; кап. Кръстю Кръстев; о. р. Ст. Стойков; лейт. Георги Йорданов Бялколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1079 (Вн) и в работно дело IР-541 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Вълчи дол, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Неждет Исинов Ахмедов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Калин" Юлий Щерев Мавродиев

Дата на раждане: 01.07.1944
Място на раждане: гр. Сливен
Юлий Щерев Мавродиев Дата на раждане 01.07.1944 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Хр. Тодоров на 14.10.1980 г., регистриран на 14.11.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Хр. Тодоров; лейт. Огнян В. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в работно дело IР-17688; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично дело IА-36501; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Регистри на поземлени имоти и земеделски производители" от 10.06.1999 г. до 13.05.2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Юлий Щерев Мавродиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Калин" Кольо Николов Петков

Дата на раждане: 23.04.1957
Място на раждане: с. Брестак, обл. Варна
Кольо Николов Петков Дата на раждане 23.04.1957 г. Място на раждане с. Брестак, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Тодор Василев Тодоров на 06.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Василев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Варна – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване рег. № КА 95/90 г. на р. д. ІР-1948; налично л. д. ІА-4332; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на община Кайнарджа, издигнат от ПП "БСП" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-174/ 15.05.2013 г. – община Вълчи дол Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Калин " Христо Тодоров Гергински

Дата на раждане: 12.06.1948
Място на раждане: Гр. София
Христо Тодоров Гергински Дата на раждане 12.06.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Ивайло Захариев Филипов на 17.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Ивайло Захариев Филипов; М. Банов; Янчо Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел 06, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни Решение № 25/ 12.02.2007 г. 67 служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-28966 МФ; работно дело IР- 12733; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на здравеопазването
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Калин" Кольо Николов Петков

Дата на раждане: 23.04.1957
Място на раждане: с. Брестак, обл. Варна
Кольо Николов Петков Дата на раждане 23.04.1957 г. Място на раждане с. Брестак, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Тодор Василев Тодоров на 06.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Василев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Варна – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К95/90 на р. д. ІР-1948; налично л. д. ІА- 4332; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Кайнарджа, издигнат от местна "Коалиция за стабилност и възраждане на Кайнарджа" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-390
от 10.09.2014 г.
Национална спортна академия

Агент "Калин" Димитър Танев Кайков

Дата на раждане: 22.10.1941
Място на раждане: с. Градина, обл. Пловдив
Димитър Танев Кайков Дата на раждане 22.10.1941 г. Място на раждане с. Градина, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Александър Александров на 25.02.1986 г., регистриран на 20.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Александър Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 1995 г. до 1999 г. За Димитър Танев Кайков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Калин" Зефир Методиев Картулев

Дата на раждане: 21.05.1949
Място на раждане: с. Мусомища, обл. Благоевград
Зефир Методиев Картулев Дата на раждане 21.05.1949 г. Място на раждане с. Мусомища, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Петър Чакмаков на 10.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Чакмаков; о. р. Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Г. Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2631 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. август 1990 г. Кмет на кметство Мусомища от ноември 1991 г. до октомври 1995 г.
Решение N° 2-501
от 12.05.2015 г.
община Пещера

Агент; осведомител "Юри (Юрий); Калин" Хюсеин Ахмет Оджак

Дата на раждане: 23.05.1930
Място на раждане: с. Селча, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Калин" Кольо Николов Петков

Дата на раждане: 23.04.1957
Място на раждане: с. Брестак, обл. Варна
Кольо Николов Петков Дата на раждане 23.04.1957 г. Място на раждане с. Брестак, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Тодор Василев Тодоров на 06.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Василев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Варна – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К95/90 на р. д. ІР 1948; налично л. д. ІА 4332; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на общ. Кайнарджа, издигнат от местна "Коалиция за стабилност и възраждане на Кайнарджа" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент "Калин" Васил Асенов Иванов

Дата на раждане: 10.10.1949
Място на раждане: с. Давитково, обл. Смолян
Васил Асенов Иванов Дата на раждане 10.10.1949 г. Място на раждане с. Давитково, обл. Смолян Вербувал го служител Георги Георгиев на 18.12.1984 г. Ръководил го служител Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калин Решение № 18/ 25.10.2007 г. 3 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; формализирана карта за лично дело ІА-593 (Хс); протокол № КА 449 от 1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 617 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Манастир, общ. Хасково, издигнат от ВМРО – Българско национално движение
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Калин " Денчо Калистратов Димитров

Дата на раждане: 12.10.1945
Място на раждане: с. Трекляно, обл. Кюстендил
Денчо Калистратов Димитров Дата на раждане 12.10.1945 г. Място на раждане с. Трекляно, обл. Кюстендил Вербувал го служител лейт. Богомил Богомилов Такев на 09.08.1975 г., регистриран на 13.08.1975 г. Ръководил го служител лейт. Богомил Богомилов Такев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Перник – ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № I A – 1001 (Пк) - МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на гр. Батановци, общ. Перник, издигнат от ПП."СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ"ЗАЩИТА"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Калин " Кольо Николов Петков

Дата на раждане: 23.04.1957
Място на раждане: С. Брестак, обл. Варна
Кольо Николов Петков Дата на раждане 23.04.1957 г. Място на раждане С. Брестак, обл. Варна Вербувал го служител Тодор Василев Тодоров на 06.12.1982 г. Ръководил го служител Тодор Василев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Варна – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К95/90 на р. д. ІР 1948; налично л. д. ІА 4332; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на общ. Долни Чифлик, обл. Варна, издигнат от Коалиция „Камчийски възход”
Решение N° 1
от 24.04.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калин" Севдалин Димитров Атанасов

Дата на раждане: 30.05.1968
Място на раждане: Бургас
Севдалин Димитров Атанасов Дата на раждане 30.05.1968 г. 2 Място на раждане Бургас Вербувал го служител Огнян Дянков на 11.11.1987 г. Ръководил го служител Огнян Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними "Калин" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; регистрационен дневник Снемане от действащия оперативен отчет Протокол за унищожаване на материалите от 18.04.1990 г. Лицето е кандидат от Политическа партия “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Калин" Дамян Петров Енев

Дата на раждане: 11.03.1960
Място на раждане: с. Кортен, обл. Сливен
Дамян Петров Енев Дата на раждане 11.03.1960 г. Място на раждане с. Кортен, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт.. Любомир Владимиров Кючуков на 10.05.1988 г., регистриран на 19.05.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Владимиров Кючуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1420 (Сл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Гимназия с преподаване на западни езици "Захари Стоянов" - Сливен Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дамян Петров Енев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Калин " Наим Саид Рамадан

Дата на раждане: 03.12.1950
Място на раждане: С. Ковачево, обл. Пазарджик
Наим Саид Рамадан Дата на раждане 03.12.1950 г. Място на раждане С. Ковачево, обл. Пазарджик Вербувал го служител Йордан Славов на 04.11.1983 г., регистриран на 18.11.1983 г. Ръководил го служител Йордан Славов; К. Симитчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-709 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Септември, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Калин " Петър Стойнев Иванов

Дата на раждане: 28.04.1950
Място на раждане: С. Коприва, обл. Кюстендил
Петър Стойнев Иванов Дата на раждане 28.04.1950 г. Място на раждане С. Коприва, обл. Кюстендил Вербувал го служител Майор Александър Йорд. Стоименов на 02.06.1981 г., регистриран на 05.06.1981 г. Ръководил го служител Майор Александър Йорд. Стоименов; кап. Йордан Кирилов Велинов; ст. лейт. Димитър К. Стоилков; кап. Георги Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; лично дело IА-1388 (Кн); работно дело IР-1162 (Кн); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кюстендил, издигнат от Коалиция “Обединени за община Кюстендил” /ПП “НДСВ”, ПП “ВМРО-БНД” Решение № 22/ 29.01.2008 г. 106 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Осведомител; Агент " Юри; Калин " Хюсеин Ахмед Оджак

Дата на раждане: 23.05.1930
Място на раждане: С. Селча, обл. Смолян
Хюсеин Ахмед Оджак Дата на раждане 23.05.1930 г. Място на раждане С. Селча, обл. Смолян Вербувал го служител Майор Нягол Вълчев Няголов на 24.01.1966 г., регистриран на 04.02.1966 г. Ръководил го служител Майор Нягол Вълчев Няголов; майор Стоян Ник. Мизюлев; лейт. Лазар Николов Шоков; мл. лейт. Христо Сариев; ст. лейт. Васил Щ. Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-КДС-Девин; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Юри; Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1249 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пещера, издигнат от НДПС Решение № 22/ 29.01.2008 г. 177
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калин" Златимир Стоянов Орсов

Дата на раждане: 21.12.1962
Място на раждане: гр. Кермен
Златимир Стоянов Орсов Дата на раждане 21.12.1962 г. Място на раждане гр. Кермен Вербувал го служител вербуван на 15.04.1983 г., възстановен от о. р. П. Терзиев на 05.01.1988 г. и регистриран на 27.01.1988 г. Ръководил го служител о. р. П. Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 02, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 1035/ 1990 г. за предложение за унищожаване личното и работното дело на агент "Калин", материалите унищожени с протокол 103/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-236 от 2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Нелегален разузнавач "Калин; Орлин" Петко Иванов Барзов

Дата на раждане: 06.01.1941
Място на раждане: гр. Бургас
Петко Иванов Барзов Дата на раждане 06.01.1941 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител вербуван през м. март 1966 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник нелегален разузнавач Псевдоними Калин; Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 2070; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на департамент/ колеж от 03.04.1997 г. до 28.03.2008 г. Обявява установената с решение № 293/ 15.12.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калин" Дойчин Тодоров Василев

Дата на раждане: 12.06.1944
Място на раждане: с. Кумарица, област София
Дойчин Тодоров Василев Дата на раждане 12.06.1944 г. Място на раждане с. Кумарица, област София Вербувал го служител ст. лейт. Гаврил Стефанов Благоев на 06.02.1980 г., регистриран на 21.02.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Гаврил Стефанов Благоев; майор. Благой Р. Паликарски; майор. Чавдар Д. Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34743; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2004 г. до 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дойчин Тодоров Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Калин" Наим Саид Рамадан

Дата на раждане: 03.12.1950
Място на раждане: с. Ковачево, обл. Пазарджик
Наим Саид Рамадан Дата на раждане 03.12.1950 г. Място на раждане с. Ковачево, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Йордан Славов на 04.11.1983 г., регистриран на 18.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Славов; К. Симитчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; работно дело IР-709 (Пз); протокол № 7/ 1990 г. за унищожаване на секретните материали на "Калин"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Септември, издигнат от ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Калин; Коен" Ели Леон Анави

Дата на раждане: 30.10.1951
Място на раждане: гр. Пловдив
Ели Леон Анави Дата на раждане 30.10.1951 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Красин Станчев Домусчиев на 11.03.1977 г., регистриран на 21.03.1977 г.; регистриран в ПГУ на 24.02.1982 г. Ръководил го служител лейт. Красин Станчев Домусчиев; о. р. Кирил Котов; ст. лейт. Александър Петров Станиславов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV, управление VI-III-I, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Калин; Коен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7356 и в работно дело IР-14767; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел, директор от 01.02.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 147
от 06.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Калин" Николай Василев Чилингиров

Дата на раждане: 09.04.1960
Място на раждане: гр. Асеновград
Николай Василев Чилингиров Дата на раждане 09.04.1960 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Иван Илчев на 27.09.1985 г., регистриран на 16.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Илчев; о. р. Йордан Г. Димов; о. р. Бор. Мановски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-838. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на ГПУ от 01.09.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More