Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Калина намери 4 резултата / The search @pseudo Калина found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Агент "Калина" Анна Бенева Маринова-Сендова

Дата на раждане: 04.07.1951
Място на раждане: гр. Бургас
Анна Бенева Маринова-Сендова Дата на раждане 04.07.1951 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител кап. Атанас Димитров Василев на 07.06.1978 г., регистрирана на 12.06.1978 г. Ръководил я служител кап. Атанас Димитров Василев; о. р. Марин Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-IV, управление II-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30825 и в работно дело IР-16591-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 17.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Калина" Цветана Драганова Джерманова

Дата на раждане: 20.03.1928
Място на раждане: с. Лесковец, обл. Перник
Цветана Драганова Джерманова Дата на раждане 20.03.1928 г. Място на раждане с. Лесковец, обл. Перник Вербувал я служител о. р. Л. Сотиров на 30.01.1952 г. Ръководил я служител о. р. Л. Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-1343 (Пк); картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 31.10.1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Калина" Румяна Иванова Димитрова

Дата на раждане: 17.06.1950
Място на раждане: гр. Велинград
Румяна Иванова Димитрова Дата на раждане 17.06.1950 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал я служител о. р. Ненко Ананиев на 16.06.1980 г., регистрирана на 20.06.1980 г. Ръководил я служител о. р. Ненко Ананиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Калина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3176. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Частно езиково средно общообразователно училище "Дорис Тенеди" - София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румяна Иванова Димитрова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Калина" Анели Аспарухова Бачева-Баткова

Дата на раждане: 08.12.1947
Място на раждане: гр. Бобошево
Анели Аспарухова Бачева-Баткова Дата на раждане 08.12.1947 г. Място на раждане гр. Бобошево Вербувал я служител ст. лейт. Петко Петров Петков на 15.08.1974 г., регистрирана на 27.08.1974 г. Ръководил я служител ст. лейт. Петко Петров Петков; о. р. Георги Илиев; о. р. Христо Христов; о. р. Новак Новев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36376. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 1992 г. до 2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Анели Аспарухова Бачева-Баткова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. вестник "Труд"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More