Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Калоян намери 24 резултата / The search @pseudo Калоян found 24 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Калоян" Божидар Георгиев Костадинов

Дата на раждане: 05.12.1955
Място на раждане: с. Стефан Караджа, обл. Силистра
Божидар Георгиев Костадинов Дата на раждане 05.12.1955 г. Място на раждане с. Стефан Караджа, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Райчо Хр. Йорданов на 24.09.1976 г., регистриран на 08.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Райчо Хр. Йорданов; о. р. Страхил Банчев; о. р. Красимир Пастармаджиев; о. р. Ангел Миланов Николов; о. р. Валентин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IIІ-III-I, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Монтана, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)" За Божидар Георгиев Костадинов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Георгиев Костадинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Калоянов (Калоян)" Димитър Миланов Енчев

Дата на раждане: 11.06.1960
Място на раждане: гр. Сливен
Димитър Миланов Енчев Дата на раждане 11.06.1960 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Сертов на 21.05.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Гаврилов Сертов; полк. Иван Нинов; подп. Людмил Иванов Резашки; подп. Благой Нотев Илиев; кап. Любомир Касидов; майор Стоян Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Калоянов (Калоян) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 – 2 бр. и обр. 9; дело № 17745; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 04.08.2008 г. до 31.10.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Калоян" Иван Ангелов Калоянов

Дата на раждане: 26.06.1961
Място на раждане: Гр. Сандански
Иван Ангелов Калоянов Дата на раждане 26.06.1961 г. Място на раждане Гр. Сандански Вербувал го служител О. р. Димитър Димитров на 28.04.1983 г., регистриран на 16.05.1983 г. Ръководил го служител О. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Благоевград За Иван Ангелов Калоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Калоян" Джемил Ахмедов Читов

Дата на раждане: 27.12.1965
Място на раждане: гр. Харманли
Джемил Ахмедов Читов Дата на раждане 27.12.1965 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 15.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване делото на аг. "Калоян". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Харманли, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Джемил Ахмедов Читов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Агент "Калоян" Петър Костадинов Илиев

Дата на раждане: 20.04.1946
Място на раждане: с. Вакарел, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-410
от 15.10.2014 г.
Министерство на отбраната

Агент "Калоян" Цветан Марков Димитров

Дата на раждане: 23.03.1956
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Калоян" Емил Ангелов Петров

Дата на раждане: 18.06.1957
Място на раждане: гр. Вършец
Емил Ангелов Петров Дата на раждане 18.06.1957 г. Място на раждане гр. Вършец Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 01.11.1983 г., регистриран на 10.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-СВ-10-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29616 и работно дело IР-15351. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 30.08.1999 г.
Решение N° 2-647
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Калоян" Николай Христов Ботев

Дата на раждане: 11.08.1955
Място на раждане: гр. Попово
Николай Христов Ботев Дата на раждане 11.08.1955 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител лейт. Данчо Колев Николаев на 12.03.1982 г., регистриран на 22.03.1982 г. Ръководил го служител лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1184 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 163/ 01.03.1990 г. за унищожаване личното дело (налично) на агент "Калоян"; протокол рег. № С 162/ 01.03.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Калоян". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Попово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Калоян" Исмет Сабриев Ибрямов

Дата на раждане: 03.09.1950
Място на раждане: с. Крепча, обл. Търговище
Исмет Сабриев Ибрямов Дата на раждане 03.09.1950 г. Място на раждане с. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Друми Александров Узунов на 13.02.1987 г., регистриран на 20.02.1987 г. Ръководил го служител о. р. Друми Александров Узунов; ст. лейт. Данчо Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС; ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1083 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-989 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. март 1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Резидент; Агент "Калоян" Христо Стойков Христов

Дата на раждане: 09.11.1949
Място на раждане: с. Мали Върбовник, обл. Кюстендил
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Агент "Калоян" Янаки Антонов Ангелов

Дата на раждане: 28.10.1939
Място на раждане: с. Рибен, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Калоян" Божидар Георгиев Костадинов

Дата на раждане: 05.12.1955
Място на раждане: с. Стефан Караджа, обл. Силистра
Божидар Георгиев Костадинов Дата на раждане 05.12.1955 г. Място на раждане с. Стефан Караджа, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Райчо Хр. Йорданов на 24.09.1976 г., регистриран на 08.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Райчо Хр. Йорданов; о. р. Страхил Банчев; о. р. Красимир Пастармаджиев; о. р. Ангел Миланов Николов; о. р. Валентин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IIІ-III-I, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 12 МИР - Монтана, издигнат от "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" За Божидар Георгиев Костадинов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Георгиев Костадинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-568
от 28.10.2015 г.
община Хисаря

Агент "Калоян" Богдан Димитров Секулов

Дата на раждане: 23.11.1941
Място на раждане: с. Карабунар, обл. Пазарджик
Богдан Димитров Секулов Дата на раждане 23.11.1941 г. Място на раждане с. Карабунар, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Чоно Христозов на 26.11.1980 г., регистриран на 02.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Чоно Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2544/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 31/ 1990 г. делата на агент "Калоян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Калоян" Георги Спиров Николов

Дата на раждане: 22.04.1943
Място на раждане: с. Долна Крушица, обл. Благоевград
Георги Спиров Николов Дата на раждане 22.04.1943 г. Място на раждане с. Долна Крушица, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Здравко Петров на 22.04.1978 г., регистриран на 22.05.1978 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Петров; о. р. Светослав Киров; о. р. Иван Давчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2718 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долна Крушица от 15.10.1990 г. до 12.10.1991 г. и от 18.11.1995 г. до м. юни 2004 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Калоянов (Калоян)" Димитър Миланов Енчев

Дата на раждане: 11.06.1960
Място на раждане: гр. Сливен
Димитър Миланов Енчев Дата на раждане 11.06.1960 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Сертов на 21.05.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Гаврилов Сертов; полк. Иван Нинов; подп. Людмил Иванов Резашки; подп. Благой Нотев Илиев; кап. Любомир Касидов; майор Стоян Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Калоянов (Калоян) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 – 2 бр. и обр. 9; дело № 17745; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Атина от 01.7.2005 г. до 01.10.2007 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Калоян" Красимир Кирилов Ангелов

Дата на раждане: 02.03.1956
Място на раждане: гр. Плевен
Красимир Кирилов Ангелов Дата на раждане 02.03.1956 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Тенчо Атанасов Божинов на 11.11.1981 г., регистриран на 15.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Тенчо Атанасов Божинов; о. р. Стр. Банчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-29446 и работно дело ІР-15177. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Управителен съвет) и изпълнителен директор на "Терем" ЕАД от 21.01.2000 г. до 26.07.2000 г. Член на управителен орган (Съвет на директорите) и изпълнителен директор на "Терем" ЕАД от 26.07.2000 г. до 06.07.2001 г. Обявява установената и обявена с решение № 254/ 16.08.2011 г. – Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Разузнавач "Сейфи; Калоян" Ердин Мурадов Абдурахманов

Дата на раждане: 16.12.1956
Място на раждане: с. Спасово, обл. Добрич
Ердин Мурадов Абдурахманов Дата на раждане 16.12.1956 г. Място на раждане с. Спасово, обл. Добрич Вербувал го служител майор Йордан Александров Енев на 21.07.1977 г. Ръководил го служител майор Йордан Александров Енев; полк. Васил Марчев Цочев; полк. Стоян Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Сейфи; Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 10832; доклад на Служба "Военна информация", рег. № 4165/ 12.10.2011 г.. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Спасово, общ. Генерал Тошево, издигнат от ПП "ДПС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация", рег. № 4165/ 12.10.2011 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Калоян " Горан Цветков Илиев

Дата на раждане: 28.10.1948
Място на раждане: Плевен
Горан Цветков Илиев Дата на раждане 28.10.1948 г. Място на раждане Плевен Вербувал го служител Петър Нанков Иванов на 22.04.1975 г. Ръководил го служител Петър Нанков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 11, отделение 02 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 84; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 18/ 25.10.2007 г. 5 Кандидат за кмет на с. Беглеж, общ. Плевен, издигнат от БСП
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Калоян" Райчо Атанасов Кокудев

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: гр. Асеновград
Райчо Атанасов Кокудев Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител кап. Дичо Георгиев Станчев на 21.11.1980 г., регистриран на 28.11.1980 г. Ръководил го служител кап. Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1478 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1119 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Стою Шишков" - Смолян Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калоян" Славчо Драгнев Славов

Дата на раждане: 23.06.1961
Място на раждане: с. Крушари, обл. Добрич
Славчо Драгнев Славов Дата на раждане 23.06.1961 г. Място на раждане с. Крушари, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Иван Василев Бочуков на 05.12.1988 г., регистриран на 16.12.1988 г. Ръководил го служител кап. Иван Василев Бочуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Средногорие-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34532; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Крушари, издигнат от ПП "ЕСИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Славчо Драгнев Славов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калоян" Джемил Ахмедов Читов

Дата на раждане: 27.12.1965
Място на раждане: гр. Харманли
Джемил Ахмедов Читов Дата на раждане 27.12.1965 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 15.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване делото на аг. "Калоян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор РВМС-Хасково от 09.2002 г. до 12.2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Джемил Ахмедов Читов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калоян" Красимир Петров Караджов

Дата на раждане: 17.03.1959
Място на раждане: с. Раброво, обл. Видин
Красимир Петров Караджов Дата на раждане 17.03.1959 г. Място на раждане с. Раброво, обл. Видин Вербувал го служител кап. Здравко Георгиев Петров на 22.08.1988 г., регистриран на 30.08.1988 г. Ръководил го служител кап. Здравко Георгиев Петров; о. р. Чавдар Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ- I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-328 (Вд) и в работно дело IР-32 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор при РВМС-Видин от 28.09.1998 г. до 28.12.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Петров Караджов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Калоян" Иван Ангелов Калоянов

Дата на раждане: 26.06.1961
Място на раждане: Гр. Сандански
Иван Ангелов Калоянов Дата на раждане 26.06.1961 г. Място на раждане Гр. Сандански Вербувал го служител О. р. Димитър Димитров на 28.04.1983 г., регистриран на 16.05.1983 г. Ръководил го служител О. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в РП-Сандански от 10.04.2006г. За Иван Ангелов Калоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калоян" Никола Андреев Андреев

Дата на раждане: 26.10.1957
Място на раждане: гр. Монтана
Никола Андреев Андреев Дата на раждане 26.10.1957 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Георгиев Василев на 04.07.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Георгиев Василев; ст. лейт. Сергей Луканов Горанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-551 (Мх) и в работно дело IР-118 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Движение България на гражданите" в 12-и МИР-Монтана Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Андреев Андреев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More