Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Калчев намери 5 резултата / The search @pseudo Калчев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Калчев " Иван Иванов Вълев

Дата на раждане: 26.02.1950
Място на раждане: Гр. Велико Търново
Иван Иванов Вълев Дата на раждане 26.02.1950 г. Място на раждане Гр. Велико Търново Вербувал го служител Пламен Енчев на 30.01.1979 г. Ръководил го служител Пламен Енчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-09-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1198; протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-807; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 45 „ЛИДЕР”
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Осведомител "Калчев" Стефчо Желязков Йорданов

Дата на раждане: 12.12.1951
Място на раждане: с. Аврен, обл. Варна
Стефчо Желязков Йорданов Дата на раждане 12.12.1951 г. Място на раждане с. Аврен, обл. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Трайко Марков Стоянов на 08.02.1971 г., регистриран на 16.02.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Трайко Марков Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Калчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-127 (Вн) МФ и в работно дело IР-5690; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-89/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-127 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в община Аврен, издигнат от МК "ШАНС ЗА ОБЩИНА ЗА АВРЕН" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-143
от 27.02.2013 г.
община Сунгурларе

Осведомител "Калчев" Марин Георгиев Маринов

Дата на раждане: 06.02.1931
Място на раждане: с. Садово, обл. Бургас
Марин Георгиев Маринов Дата на раждане 06.02.1931 г. Място на раждане с. Садово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Христо Цветков Димитров на 21.01.1971 г., регистриран на 03.02.1971 г. Ръководил го служител о. р. Христо Цветков Димитров; о. р. Васил Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - 1 армия - 1, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Калчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Садово до 1995 г. За Марин Георгиев Маринов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Калчев" Николай Иванов Танчев

Дата на раждане: 08.07.1955
Място на раждане: с. Княжево, обл. Хасково
Николай Иванов Танчев Дата на раждане 08.07.1955 г. Място на раждане с. Княжево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петър Петров на 17.09.1980 г., регистриран на 10.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Петър Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Калчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29409 и работно дело IР-15127. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 17.09.1990 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Калчев" Николай Борисов Иванов

Дата на раждане: 22.12.1950
Място на раждане: гр. Русе
Николай Борисов Иванов Дата на раждане 22.12.1950 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Стойчев Недев на 12.11.1981 г., регистриран на 18.11.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Стойчев Недев; о. р. Ботьо Гелев; о. р. Калин Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34578. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Доха от 19.10.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Борисов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More