Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Камелия намери 5 резултата / The search @pseudo Камелия found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-661
от 07.06.2016 г.
община Цар Калоян

Съдържател на явочна квартира "Камелия" Марин Донев Маринов

Дата на раждане: 04.01.1933
Място на раждане: гр. Цар Калоян
Марин Донев Маринов Дата на раждане 04.01.1933 г. Място на раждане гр. Цар Калоян Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 12.07.1987 г., регистриран на 21.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Камелия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за унищожаване дело IЯ-260 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-627/ 22.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Камелия" Румянка Харизанова Дюлгерова

Дата на раждане: 16.10.1943
Място на раждане: гр. София
Румянка Харизанова Дюлгерова Дата на раждане 16.10.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Апостол Апостолов на 14.05.1980 г., регистрирана на 20.05.1980 г. Ръководил я служител о. р. Апостол Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Камелия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 13/ 29.03.1990 г. с предложение аз унищожаване на дело IЯ-149 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к РСЗ-Русе от 01.03.1993 г. до 08.03.2002 г.
Решение N° 2-439
от 09.12.2014 г.
община Кочериново

Съдържател на явочна квартира "Камелия" Петруна Тодорова Райнова

Дата на раждане: 04.11.1936
Място на раждане: гр. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Камелия" Сийка Димитрова Кузова

Дата на раждане: 09.02.1956
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Сийка Димитрова Кузова Дата на раждане 09.02.1956 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал я служител о. р. Атанас Петров на 20.12.1982 г., регистрирана на 06.01.1983 г. Ръководил я служител о. р. Атанас Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камелия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Отец Паисий" - Самоков За Сийка Димитрова Кузова липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Камелия" Юлия Кирилова Йотова

Дата на раждане: 27.07.1954
Място на раждане: гр. София
Юлия Кирилова Йотова Дата на раждане 27.07.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител майор Гаврил Стефанов Благоев на 10.04.1986 г., регистрирана на 15.04.1986 г. Ръководил я служител майор Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камелия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32356; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Американски колеж в София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More