Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Камен намери 50 резултата / The search @pseudo Камен found 50 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 76
от 17.09.2009
по чл. 28 за Николай Ванчов Стоянчов

Агент "Камен" Николай Ванчов Стоянчов

Дата на раждане: 04.08.1959
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент; осведомител "Камен" Борис Колев Петров

Дата на раждане: 01.06.1941
Място на раждане: гр. Две могили
Борис Колев Петров Дата на раждане 01.06.1941 г. Място на раждане гр. Две могили Вербувал го служител о. р. Антон Галилеев Александров на 14.12.1966 г., регистриран на 19.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Антон Галилеев Александров; кап. Иван Тодоров Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Русе; ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3506 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване работното дело на "Камен" и да се прегледа лично дело IА-3506 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Вършец, издигнат от ПП "АТАКА" Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Камен" Юсеин Юмер Юсеин

Дата на раждане: 07.03.1959
Място на раждане: с. Синигер, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-795
от 13.12.2016 г.
община Самоков

Агент "Камен" Константин Симов Беров

Дата на раждане: 29.02.1956
Място на раждане: гр. София
Константин Симов Беров Дата на раждане 29.02.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Николов Груев на 19.12.1984 г., регистриран на 24.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Николов Груев; о. р. Валери Коев; о. р. Слави Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ – ДС, отдел 02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-35738; работно дело І Р- 16528; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Поповяне от м. октомври 2007 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Симов Беров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Камен" Валентин Василев Божилов

Дата на раждане: 20.06.1941
Място на раждане: гр. София
Валентин Василев Божилов Дата на раждане 20.06.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Любомир П. Попов на 04.07.1972 г., регистриран на 05.07.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир П. Попов; ст. лейт. Любен Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Русков; ст. лейт. Румен Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.12.1990 г. до 29.01.1992 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Камен" Валентин Василев Божилов

Дата на раждане: 20.06.1941
Място на раждане: гр. София
Валентин Василев Божилов Дата на раждане 20.06.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Любомир П. Попов на 04.07.1972 г., регистриран на 05.07.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир П. Попов; ст. лейт. Любен Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Русков; ст. лейт. Румен Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Старши съветник в Комисия по външна политика от 17.04.1995 г. до 18.03.1997 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Решение N° 2-401
от 24.09.2014 г.
Първа инвестиционна банка

Агент "Камен" Ивайло Димитров Мутафчиев

Дата на раждане: 30.04.1962
Място на раждане: гр. София
Ивайло Димитров Мутафчиев Дата на раждане 30.04.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Валентин Савов на 02.12.1980 г., регистриран на 22.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Савов; о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Камен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор от 08.10.1993 г. до 04.03.1998 г. Член на Надзорния съвет от 04.03.1998 г. до 07.03.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-936
от 03.05.2017 г.
Българска фондова борса АД

Агент "Камен" Владимир Асенов Каролев

Дата на раждане: 31.07.1961
Място на раждане: гр. Варна
Владимир Асенов Каролев Дата на раждане 31.07.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Милен Йовчев на 20.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-01-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-25879; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05/01-08-І-1642/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 04.01.2002 г. до 20.09.2002 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-826/ 09.02.2017 г. – Столична община Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Николай; Камен" Дахил Мустафа Селим

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: с. Трънак, обл. Бургас
Дахил Мустафа Селим Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Иван Симеонов Богданов на 30.07.1981 г., регистриран на 13.08.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Симеонов Богданов; о. р. М. Луков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1008 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК от м. ноември 1990 г. до м. юни 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дахил Мустафа Селим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Назъм; Камен" Сейфи Хълмиев Халилов

Дата на раждане: 15.04.1955
Място на раждане: с. Мак, обл. Кърджали
Сейфи Хълмиев Халилов Дата на раждане 15.04.1955 г. Място на раждане с. Мак, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов на 20.04.1984 г., регистриран на 14.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов; о. р. Борислав Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Камен"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Камен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Синчец до 02.10.1990 г.; Заместник-кмет на община Ардино от 01.11.1991 г. до 16.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Камен " Владимир Асенов Каролев

Дата на раждане: 31.07.1961
Място на раждане: Гр. Варна
Владимир Асенов Каролев Дата на раждане 31.07.1961 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Милен Йовчев на 20.12.1979 г. Ръководил го служител Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-01-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-25879; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05/01-08-І- 1642/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от НДСВ
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Керимов; Камен" Марем Фаик Черибашлъ

Дата на раждане: 05.09.1953
Място на раждане: с. Войводенец, обл. Хасково
Марем Фаик Черибашлъ Дата на раждане 05.09.1953 г. Място на раждане с. Войводенец, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Петьо Русев Петев на 13.06.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петьо Русев Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Керимов; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1676 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-885 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до м. декември 1995 г.; Зам. кмет на община Стамболово от м. декември 1995 г. до 2011 г.; ВрИД кмет на община Стамболово от 28.09.2007 г. до 09.11.2007 г. и от 14.07.2009 г. до 04.11.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Николай; Камен" Дахил Мустафа Селим

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: с. Трънак, обл. Бургас
Дахил Мустафа Селим Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Иван Симеонов Богданов на 30.07.1981 г., регистриран на 13.08.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Симеонов Богданов; о. р. М. Луков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1008 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Руен, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дахил Мустафа Селим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Камен" Петър Иванов Странчевски

Дата на раждане: 01.01.1942
Място на раждане: гр. София
Петър Иванов Странчевски Дата на раждане 01.01.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Гоцев на 09.03.1989 г., регистриран на 18.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гоцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 01, отделение 01-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на дирекция от 15.05.1998 г. до 01.06.1999 г. За Петър Иванов Странчевски липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрация на президента
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Камен" Петър Иванов Странчевски

Дата на раждане: 01.01.1942
Място на раждане: Гр. София
Петър Иванов Странчевски Дата на раждане 01.01.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Гоцев на 09.03.1989 г. Ръководил го служител О. р. Георги Гоцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 01, отделение 01-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник по военноморските сили - канцелария на президента Желю Желев – от 01.03.1992 г. до 24.09.1993 г. Секретар по националната отбрана на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 23.04.2007 г. За Петър Иванов Странчевски липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент "Камен" Светослав Ангелов Радев

Дата на раждане: 12.02.1943
Място на раждане: Гр. София
Светослав Ангелов Радев Дата на раждане 12.02.1943 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Тодор Павлов Величков на 24.11.1982 г., регистриран на 15.12.1982 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Павлов Величков; Красимир Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ВГУ-"И", отдел 10, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33024; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор в централната администрация от 2000 г. до 2006 г.
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Резидент, Агент "Камен" Петър Ненов Близнаков

Дата на раждане: 07.04.1948
Място на раждане: с. Песнопой, обл. Пловдив
Петър Ненов Близнаков Дата на раждане 07.04.1948 г. Място на раждане с. Песнопой, обл. Пловдив Вербувал го служител майор Тенчо Манолов на 02.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител майор Тенчо Манолов; о. р. Николай Енев; о. р. Ваню Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-V, управление IV-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-2144. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Калояново, издигнат от ПП "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Ненов Близнаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни и избори – 2011 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Камен " Матей Драгомиров Матеев

Дата на раждане: 10.04.1940
Място на раждане: Гр. София
Матей Драгомиров Матеев Дата на раждане 10.04.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Полк. Динов на 20.09.1966 г. Ръководил го служител Полк. Динов; полк. Иван Дойчински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководили го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 1-2 бр., обр. 2; дело № 8016; документи от дело № 2429; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на народната просвета Министър на народната просвета - 22.09.1990 г. - 20.12.1990 г. Министър на народната просвета - 20.12.1990 г. - 08.11.1991 г.
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Камен" Ахмед Салим Кьосе

Дата на раждане: 25.08.1955
Място на раждане: с. Крепча, обл. Търговище
Ахмед Салим Кьосе Дата на раждане 25.08.1955 г. Място на раждане с. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Подп. Георги Димитров Георгиев на 13.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител Подп. Георги Димитров Георгиев; о. р. Светослав Пиргозлиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС; ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-878 (Тщ); лично дело ІА-3210 (В. Т.); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. октомври 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 114/ 05.03.2010 г. – частични избори на 13.03.2010 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-521
от 18.06.2015 г.
община Белене

Осведомител "Камен" Михаил Иванов Михайлов

Дата на раждане: 12.02.1950
Място на раждане: гр. Белене
Михаил Иванов Михайлов Дата на раждане 12.02.1950 г. Място на раждане гр. Белене Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев на 23.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев; о. р. Иерусалим Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. За Михаил Иванов Михайлов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Камен" Сюлейман Хасан Емин

Дата на раждане: 22.03.1959
Място на раждане: с. Растник, обл. Кърджали
Сюлейман Хасан Емин Дата на раждане 22.03.1959 г. Място на раждане с. Растник, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Бранимир Желязов Христов на 05.11.1986 г., регистриран на 11.11.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бранимир Желязов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29417 и в работно дело IР-15136; рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1999 г. и от 10.10.2001 г. до 11.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-313
от 19.02.2014 г.
Агробизнесбанк АД

Агент "Камен" Ивайло Димитров Мутафчиев

Дата на раждане: 30.04.1962
Място на раждане: гр. София
Ивайло Димитров Мутафчиев Дата на раждане 30.04.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Валентин Савов на 02.12.1980 г., регистриран на 22.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Савов; о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Камен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 12.10.1992 г. до 13.07.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Камен" Николай Ванчов Стоянчов

Дата на раждане: 04.08.1959
Място на раждане: гр. Перник
Николай Ванчов Стоянчов Дата на раждане 04.08.1959 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Витан Чаков на 02.04.1986 г., регистриран на07.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Витан Чаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Кракра" АД За Николай Ванчов Стоянчов липсват други данни по чл. 25, т. 3 "КРОА БЪЛГАРИЯ" ЕООД Проверени са 9 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Резидент "Камен" Веселин Василев Заяков

Дата на раждане: 08.02.1945
Място на раждане: гр. Русе
Веселин Василев Заяков Дата на раждане 08.02.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на 04.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3401 (Рс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Русе от 01.10.1990 г. до 31.10.1991 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Информатор "Камен" Петър Стоянов Папазов

Дата на раждане: 28.12.1927
Място на раждане: гр. Долна Оряховица
Петър Стоянов Папазов Дата на раждане 28.12.1927 г. Място на раждане гр. Долна Оряховица Вербувал го служител вербуван на 22.10.1952 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1002/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-9234. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 185/ 15.02.2011 г. – Агенция "Митници"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Камен " Петър Иванов Странчевски

Дата на раждане: 01.01.1942
Място на раждане: Гр. София
Петър Иванов Странчевски Дата на раждане 01.01.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Гоцев на 09.03.1989 г. Ръководил го служител О. р. Георги Гоцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 01, отделение 01-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е Картон обр. 4 11 установена принадлежността към органите по чл. 1 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник по военноморските сили - канцелария на президента Желю Желев – от 01.03.1992 г. до 24.09.1993 г. Секретар по националната отбрана на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 23.04.2007 г. За Петър Иванов Странчевски липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 2-948
от 09.05.2017 г.
Балканска консултантска компания ИП ЕАД

Агент "Камен" Владимир Асенов Каролев

Дата на раждане: 31.07.1961
Място на раждане: гр. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-815
от 23.01.2017 г.
Приватизирани предприятия Благоевград

Агент "Камен" Петър Методиев Петров

Дата на раждане: 02.07.1956
Място на раждане: гр. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Камен" Владимир Асенов Каролев

Дата на раждане: 31.07.1961
Място на раждане: гр. Варна
Владимир Асенов Каролев Дата на раждане 31.07.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Милен Йовчев на 20.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-01-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-25879; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05/01-08-І-1642/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Резидент "Камен" Веселин Василев Заяков

Дата на раждане: 08.02.1945
Място на раждане: гр. Русе
Веселин Василев Заяков Дата на раждане 08.02.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на 04.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3401 (Рс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Областен управител на област Русе от 01.02.1995 г. до 01.02.1997 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Камен" Валентин Василев Божилов

Дата на раждане: 20.06.1941
Място на раждане: гр. София
Валентин Василев Божилов Дата на раждане 20.06.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Любомир П. Попов на 04.07.1972 г., регистриран на 05.07.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир П. Попов; ст. лейт. Любен Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Русков; ст. лейт. Румен Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик във Ватикана от 18.04.2006 г. до 23.09.2009 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Камен" Петър Асенов Драгнев

Дата на раждане: 19.01.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Асенов Драгнев Дата на раждане 19.01.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Неделчо Пенев на 29.09.1980 г., регистриран на 11.12.1980 г.; кап. Калин Ангелов Ламбрев на 06.11.1987 г., регистриран на 11.11.1987 г.; Ръководил го служител о. р. Неделчо Пенев; о. р. Серафим Софрониев; о. р. Димитър Димитров; о. р. Георги Кузов Деничин; ст. лейт. Благой Бонков; кап. Калин Ангелов Ламбрев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ, ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а. е. 7152 – 2 тома; лично дело IА-37467; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Дубай от 18.08.2002 г. до 21.10.2004 г. Извънреден и пълномощен посланик в Аман от 17.05.2006 г. до 31.05.2010 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Камен" Деян Деянов Кехайов

Дата на раждане: 11.12.1944
Място на раждане: с. Чавдар, обл. Смолян
Деян Деянов Кехайов Дата на раждане 11.12.1944 г. Място на раждане с. Чавдар, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Васил Вълков Кисьов на 27.04.1970 г., регистриран на 06.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Васил Вълков Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР – Девин - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА - 1925 (См) и работно дело ІР-1402 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Доспат, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Камен" Владимир Асенов Каролев

Дата на раждане: 31.07.1961
Място на раждане: гр. Варна
Владимир Асенов Каролев Дата на раждане 31.07.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Милен Йовчев на 20.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-01-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-25879; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05/01-08-І-1642/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на общ. София, издигнат от НДСВ Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Камен" Деян Деянов Кехайов

Дата на раждане: 11.12.1944
Място на раждане: с. Чавдар, обл. Смолян
Деян Деянов Кехайов Дата на раждане 11.12.1944 г. Място на раждане с. Чавдар, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Васил Вълков Кисьов на 27.04.1970 г., регистриран на 06.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Васил Вълков Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР – Девин - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА - 1925 (См) и работно дело ІР-1402 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Чавдар, общ. Доспат, обл. Смолян, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент, Агент "Камен" Петър Ненов Близнаков

Дата на раждане: 07.04.1948
Място на раждане: с. Песнопой, обл. Пловдив
Петър Ненов Близнаков Дата на раждане 07.04.1948 г. Място на раждане с. Песнопой, обл. Пловдив Вербувал го служител майор Тенчо Манолов на 02.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител майор Тенчо Манолов; о. р. Николай Енев; о. р. Ваню Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-V, управление IV-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-2144. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Песнопой, общ. Калояново, издигнат от Партия "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Ненов Близнаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Камен " Ахмед Салим Кьосе

Дата на раждане: 25.08.1955
Място на раждане: С. Крепча, обл. Търговище
Ахмед Салим Кьосе Дата на раждане 25.08.1955 г. Място на раждане С. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Подп. Георги Димитров Георгиев на 13.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител Подп. Георги Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-3210 (В. Т- во); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Крепча, общ. Опака, обл. Търговище, издигнат от „Зелена България”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Камен " Деян Деянов Кехайов

Дата на раждане: 11.12.1944
Място на раждане: с. Чавдар, обл. Пловдив
Деян Деянов Кехайов Дата на раждане 11.12.1944 г. Място на раждане с. Чавдар, обл. Пловдив Вербувал го служител Васил Вълков Кисьов на 27.04.1970 г. Ръководил го служител Васил Вълков Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР – Девин - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА - 1925 (См) и р. д. ІР-1402 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Чавдар, общ. Доспат, обл. Смолян, издигнат от БСП Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Камен " Константин Симов Беров

Дата на раждане: 29.02.1956
Място на раждане: Гр. София
Константин Симов Беров Дата на раждане 29.02.1956 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Владимир Николов Груев на 19.12.1984 г., регистриран на 24.12.1984 г. Ръководил го служител Владимир Николов Груев; Валери Коев; Слави Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ – ДС, отдел 02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-35738; работно дело І Р- 16528; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 отчет Кандидат за кмет на с. Клисура, общ. Самоков, обл. Софийска, издигнат от коалиция "Движение Нашата Община (Политическа партия „Движение за социален хуманизъм”, Политическа партия „Обединен блок на труда”)”
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Камен" Огнян Радев Радев

Дата на раждане: 28.01.1955
Място на раждане: гр. Варна
Огнян Радев Радев Дата на раждане 28.01.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Васко Минчев Кръстев на 28.05.1985 г., регистриран на 04.06.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васко Минчев Кръстев; о. р. Н. Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС - V РУ по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30402 и в работно дело IР-16181; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" - София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент; секретен сътрудник "Филип; Каменчев (Камен)" Светослав Стефанов Терзиев

Дата на раждане: 26.12.1954
Място на раждане: гр. София
Светослав Стефанов Терзиев Дата на раждане 26.12.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Динев на 06.02.1981 г., регистриран на 16.02.1981 г.; регистриран в ПГУ на 17.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Динев; о. р. Красимир Миладинов; о. р. Ангел Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-IХ-I, управление VI-I-V; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Филип; Каменчев (Камен) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Филип"; дело Ф1, а.е. 7395; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор от 01.06.2005 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. "168 ЧАСА" ЕООД – вестник "24 часа" и вестник "168 часа" Проверени са 64 лица. вестник "24 часа"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител " Камен " Къню Димитров Дичевски

Дата на раждане: 28.02.1950
Място на раждане: Гр. Троян
Къню Димитров Дичевски Дата на раждане 28.02.1950 г. Място на раждане Гр. Троян Вербувал го служител Николай Костов Бенчев на 14.12.1970 г., регистриран на 28.12.1970 г. Ръководил го служител Николай Костов Бенчев; Георги Динев; Дим. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Троян, издигнат от Политически движение Социалдемократи За Къню Димитров Дичевски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Камен " Лазарин Стефанов Няголов

Дата на раждане: 20.11.1960
Място на раждане: Гр. Казанлък
Лазарин Стефанов Няголов Дата на раждане 20.11.1960 г. Място на раждане Гр. Казанлък Вербувал го служител Станислав Коев на 09.11.1979 г. Ръководил го служител Станислав Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; формализирана карта на лично дело IА-651; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-675; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПП „Ред, законност и справедливост”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Камен" Ивайло Димитров Мутафчиев

Дата на раждане: 30.04.1962
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Камен" Владимир Асенов Каролев

Дата на раждане: 31.07.1961
Място на раждане: гр. Варна
Владимир Асенов Каролев Дата на раждане 31.07.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Милен Йовчев на 20.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-01-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-25879; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05/01-08-І-1642/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-124 от 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Камен" Ивайло Димитров Мутафчиев

Дата на раждане: 30.04.1962
Място на раждане: гр. София
Ивайло Димитров Мутафчиев Дата на раждане 30.04.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Валентин Савов на 02.12.1980 г., регистриран на 22.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Савов; о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Камен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 29.11.1993 г. до 15.12.1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-401/ 24.09.2014 г. – Първа инвестиционна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1009/ 06.07.2017 г. – "Първа финансова брокерска къща" ООД Обявява установената и обявена с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Камен" Ивайло Димитров Мутафчиев

Дата на раждане: 30.04.1962
Място на раждане: гр. София
Ивайло Димитров Мутафчиев Дата на раждане 30.04.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Валентин Савов на 02.12.1980 г., регистриран на 22.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Савов; о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Камен". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник „АГРОБИЗНЕСБАНК” АД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Камен" Владимир Асенов Каролев

Дата на раждане: 31.07.1961
Място на раждане: гр. Варна
Владимир Асенов Каролев Дата на раждане 31.07.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Милен Йовчев на 20.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-01-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-25879; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05/01-08-І-1642/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Камен" Любомир Илиев Ангелов

Дата на раждане: 20.07.1954
Място на раждане: с. Аврен, обл. Варна
Любомир Илиев Ангелов Дата на раждане 20.07.1954 г. Място на раждане с. Аврен, обл. Варна Вербувал го служител подп. Георги Христов Стоянов на 19.06.1986 г., регистриран на 23.06.1986 г. Ръководил го служител подп. Георги Христов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-688 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1080
от 10.10.2017
Вестник Литературен глас

Агент "Камен" Йордан Цонев Атанасов

Дата на раждане: 25.01.1943
Място на раждане: Германия
Йордан Цонев Атанасов Дата на раждане 25.01.1943 г. Място на раждане Германия Вербувал го служител о. р. Димитър Четелязов на 03.12.1973 г., регистриран на 06.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Четелязов; о. р. Георги Маринов; о. р. Моню Петров; о. р. Т. Маджаров; а. р. Христо Стойчев; о. р. Красимир Николов; о. р. Вл. Тонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Раднево Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на личното дело на агент "Камен"; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет   Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 1994 г.     Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More