Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каменова намери 1 резултата / The search @pseudo Каменова found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-437
от 03.12.2014 г.
Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров

Агент "Каменова" Вяра Минева Петкова

Дата на раждане: 26.06.1936
Място на раждане: гр. Варна
Вяра Минева Петкова Дата на раждане 26.06.1936 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал я служител о. р. Михаил Милков Шивачев на 07.06.1962 г., регистрирана на 14.06.1962 г.; възстановена от подп. Димитър Георгиев на 07.04.1973 г., регистрирана на 14.04.1973 г. Ръководил я служител о. р. Михаил Милков Шивачев; подп. Димитър Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-I, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3024 (Вн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1463 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3024 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Езикова подготовка" до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More