Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каменов; Дружба намери 1 резултата / The search @pseudo Каменов; Дружба found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент; съдържател на явочна квартира "Каменов; Дружба" Светлозар Панайотов Давидов

Дата на раждане: 06.12.1948
Място на раждане: гр. Добрич
Светлозар Панайотов Давидов Дата на раждане 06.12.1948 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител майор Живко Симеонов Стоянов на 03.11.1966 г., регистриран на21.11.1966 г.; възстановен от о. р. Никола Паскалев на 10.11.1986 г., регистриран на 21.11.1986 г. Ръководил го служител майор Живко Симеонов Стоянов; о. р. Никола Паскалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – III армия-III; ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Каменов; Дружба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 376/ 13.02.1990 г. личното дело на Я/К "Дружба". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по строителство и архитектура "Пеньо Пенев" - Добрич Обявява установената и обявена с решение № 247/ 27.07.2011 г. – община Благоевград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More