Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Камо намери 2 резултата / The search @pseudo Камо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Камо " Никола Панайотов Янчев

Дата на раждане: 16.05.1947
Място на раждане: Гр. Бяла, обл. Варна
Никола Панайотов Янчев Дата на раждане 16.05.1947 г. Място на раждане Гр. Бяла, обл. Варна Вербувал го служител Кап. Слави Илиев Славов на 29.05.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г. Ръководил го служител Кап. Слави Илиев Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел трети, отделение трето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2872 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-94/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 1289; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бяла, обл. Варна, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Камо" Любомир Кирилов Любенов

Дата на раждане: 10.02.1961
Място на раждане: с. Комощица, обл. Монтана
Любомир Кирилов Любенов Дата на раждане 10.02.1961 г. Място на раждане с. Комощица, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Иван Георгиев Даскалов на 22.06.1978 г., регистриран на 03.07.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Георгиев Даскалов; о. р. Христо Славков; о. р. Йерусалим Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, управление III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-451 (Мх) и в работно дело IР-10973; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-377 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Якимово, издигнат от Местна коалиция от партии "Алтернатива за община Якимово" Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More