Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Камчия намери 2 резултата / The search @pseudo Камчия found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Съдържател на явочна квартира "Камчия" Александър Костадинов Митов

Дата на раждане: 04.04.1935
Място на раждане: с. Раково, обл. Кюстендил
Александър Костадинов Митов Дата на раждане 04.04.1935 г. Място на раждане с. Раково, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Ганчо Димитров Кръстев на 26.06.1972 г., регистриран на 29.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Димитров Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Камчия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 799/ 01.03.1990 г. материалите на Я/К "Камчия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Съдържател на явочна квартира "Камчия" Васил Ангелов Бочуков

Дата на раждане: 06.05.1943
Място на раждане: гр. Девин
Васил Ангелов Бочуков Дата на раждане 06.05.1943 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Анастас Тодоров Бадев на 02.09.1972 г., регистриран на 08.09.1972 г. Ръководил го служител о. р. Анастас Тодоров Бадев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Камчия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване дело IЯ-181 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: