Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Канал намери 1 резултата / The search @pseudo Канал found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Съдържател на явочна квартира "Канал" Светозар Пенев Тянков

Дата на раждане: 02.11.1937
Място на раждане: гр. Чирпан
Светозар Пенев Тянков Дата на раждане 02.11.1937 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 10.11.1987 г., регистриран на 11.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВр-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Канал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-312 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор на ВИЗВМ от 1993 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More