Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Канала намери 2 резултата / The search @pseudo Канала found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Съдържател на явочна квартира "Канала" Николай Стойков Николов

Дата на раждане: 19.11.1948
Място на раждане: с. Голям извор, обл. Ловеч
Николай Стойков Николов Дата на раждане 19.11.1948 г. Място на раждане с. Голям извор, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Атанас Петров на 25.07.1986 г., регистриран на 29.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Канала Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2359/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 001278/ 18.05.1990 г. личното дело на Я/К "Канала". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "КАМО Н" ЕТ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Канала" Николай Стойков Николов

Дата на раждане: 19.11.1948
Място на раждане: с. Голям извор, обл. Ловеч
Николай Стойков Николов Дата на раждане 19.11.1948 г. Място на раждане с. Голям извор, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Атанас Петров на 25.07.1986 г., регистриран на 29.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Канала Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2359/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 001278/ 18.05.1990 г. личното дело на Я/К "Канала". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "КАМО- Н", гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More