Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кандев намери 3 резултата / The search @pseudo Кандев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-105
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Габрово

Секретен сътрудник "Кандев" Момчил Кънчев Минчев

Дата на раждане: 02.09.1942
Място на раждане: гр. Севлиево
Момчил Кънчев Минчев Дата на раждане 02.09.1942 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 06.05.1982 г., регистриран на 03.06.1982 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов; подп. Цветан Станимиров; о. р. Христо Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кандев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7197. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Севлиево, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Секретен сътрудник "Кандев; Кондев" Момчил Кънчев Минчев

Дата на раждане: 02.09.1942
Място на раждане: гр. Севлиево
Момчил Кънчев Минчев Дата на раждане 02.09.1942 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 06.05.1982 г., регистриран на 03.06.1982 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов; подп. Цветан Станимиров; о. р. Христо Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кандев; Кондев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7197. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-105/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Секретен сътрудник "Кандев" Момчил Кънчев Минчев

Дата на раждане: 02.09.1942
Място на раждане: гр. Севлиево
Момчил Кънчев Минчев Дата на раждане 02.09.1942 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 06.05.1982 г., регистриран на 03.06.1982 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов; подп. Цветан Станимиров; о. р. Христо Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кандев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7197. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Севлиево, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More