Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кантарджиев намери 1 резултата / The search @pseudo Кантарджиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-451
от 21.01.2015 г.
Български олимпийски комитет

Агент "Кантарджиев" Валентин Петков Заяков

Дата на раждане: 31.08.1949
Място на раждане: гр. София
Валентин Петков Заяков Дата на раждане 31.08.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Костадин Атанасов на 03.07.1979 г., регистриран на 13.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кантарджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2766 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1254 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителното бюро от 15.03.1995 г. до 09.01.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 4/ 21.06.2007 г. Конституционния съд - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More