Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кантона намери 1 резултата / The search @pseudo Кантона found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Кантона" Стефан Йорданов Каракоинов

Дата на раждане: 06.08.1946
Място на раждане: с. Конуш, обл. Пловдив
Стефан Йорданов Каракоинов Дата на раждане 06.08.1946 г. Място на раждане с. Конуш, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Тенчо Г. Манолов на 14.12.1985 г., регистриран на 19.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тенчо Г. Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"И"-ХI-IV; управление IV-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кантона Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К "Кантона". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More