Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Капина намери 2 резултата / The search @pseudo Капина found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Съдържател на явочна квартира "Капина" Асен Асенов Ушев

Дата на раждане: 27.12.1949
Място на раждане: с. Триград, обл. Смолян
Асен Асенов Ушев Дата на раждане 27.12.1949 г. Място на раждане с. Триград, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Никола Мизюлев на 27.10.1977 г., регистриран на 04.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Никола Мизюлев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Капина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 3695/ 09.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № V-III 56/ 30.10.1990 г. делото на Я/К "Капина"; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Триград до 31.10.1990 г. Кмет на кметство Триград от 12.11.2003 г. до 29.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Капина " Асен Асенов Ушев

Дата на раждане: 27.12.1949
Място на раждане:
Асен Асенов Ушев Дата на раждане 27.12.1949 г. Място на раждане Вербувал го служител Никола Мизюлев на 27.10.1977 г., регистриран на 04.11.1977 г. Ръководил го служител Никола Мизюлев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РО - УГВ – 4 ГО Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Капина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 3695/ 09.11.1990 г. на дело Я/К „Капина”; доклад на МВР RB202009- 001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, издигнат от Коалиция „ДЕВИН – НАШ ДОМ”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More