Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Капитански намери 2 резултата / The search @pseudo Капитански found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Капитански" Стефан Наумов Йорданов

Дата на раждане: 23.09.1943
Място на раждане: с. Кардам, обл. Добрич
Стефан Наумов Йорданов Дата на раждане 23.09.1943 г. Място на раждане с. Кардам, обл. Добрич Вербувал го служител майор Иван Йорданов Данков и полк. Любен Георгиев на 07.10.1986 г., регистриран на 21.01.1987 г. Ръководил го служител майор Иван Йорданов Данков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Капитански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6597 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Букурещ от 07.09.1990 г. до 11.03.1993 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Капитански" Живко Петров Арнаудов

Дата на раждане: 11.07.1946
Място на раждане: гр. София
Живко Петров Арнаудов Дата на раждане 11.07.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Асенов на 11.11.1982 г., регистриран на 24.11.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Асенов; о. р. Панев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІV РУ и Х РУ по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Капитански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31555; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Кмет на район Младост от м. декември 1995 г. до м. ноември 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-448/ 14.01.2015 г. – приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях –Столична община- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More