Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Карагьозов намери 2 резултата / The search @pseudo Карагьозов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Карагьозов" Иван Ненков Иванов

Дата на раждане: 22.02.1949
Място на раждане: с. Макариополско, обл. Търговище
Иван Ненков Иванов Дата на раждане 22.02.1949 г. Място на раждане с. Макариополско, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Трайко Николов Трайков на 23.02.1978 г., регистриран на 02.03.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Трайко Николов Трайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карагьозов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-935 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА-8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-389 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент; осведомител "Карагьозов" Георги Митев Георгиев

Дата на раждане: 28.02.1940
Място на раждане: с. Зимница, обл. Ямбол
Георги Митев Георгиев Дата на раждане 28.02.1940 г. Място на раждане с. Зимница, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Цветан Найденов Семков на 26.08.1968 г., регистриран на 12.09.1968 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Найденов Семков; о. р. Йордан Сушков; о. р. Рахни Торозов; о. р. Йордан Чушков; о. р. Радостин Николов; о. р. Антон Тонев; о. р. Иван Гешев; о. р. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Карагьозов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23766 и работно дело IР-8577. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 1989 г. до 1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More