Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Караджов намери 3 резултата / The search @pseudo Караджов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Караджов" Желязко Рангелов Димитров

Дата на раждане: 10.09.1938
Място на раждане: с. Момино село, обл. Пловдив
Желязко Рангелов Димитров Дата на раждане 10.09.1938 г. Място на раждане с. Момино село, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Илия Георгиев Великов на 24.03.1958 г., регистриран на 25.04.1958 г. Ръководил го служител о. р. Илия Георгиев Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-II, управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Караджов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1315/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело ІА-35601. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Брезово, издигнат от ПП "Атака" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Караджов" Желязко Рангелов Димитров

Дата на раждане: 10.09.1938
Място на раждане: с. Момино село, обл. Пловдив
Желязко Рангелов Димитров Дата на раждане 10.09.1938 г. Място на раждане с. Момино село, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Илия Георгиев Великов на 24.03.1958 г., регистриран на 25.04.1958 г. Ръководил го служител о. р. Илия Георгиев Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-II, управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Караджов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1315/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело ІА-35601. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Кандидат за кмет на общ. Брезово, издигнат от ПП "Атака"
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Караджов" Ахмед Ахмед Хюсеин

Дата на раждане: 11.03.1949
Място на раждане: с. Руен, обл. Бургас
Ахмед Ахмед Хюсеин Дата на раждане 11.03.1949 г. Място на раждане с. Руен, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Колю Димитров Колев на 19.04.1976 г., регистриран на 10.05.1976 г. Ръководил го служител кап. Колю Димитров Колев; о. р. Милан Вангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Караджов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2437 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-876 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More