Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Карак намери 3 резултата / The search @pseudo Карак found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Карак" Радосвет Крумов Радев

Дата на раждане: 21.07.1960
Място на раждане: гр. София
Радосвет Крумов Радев Дата на раждане 21.07.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 17.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Карак"; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Карак". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор в "Дарик радио" АД Собственик в "РИНГ-С.В." АД "ДЕЛТА ТВ" АД Проверени са 8 лица. Комисията не установи принадлежност. "ДЖИПСИ ТВ" АД Проверени са 5 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Карак" Радосвет Крумов Радев

Дата на раждане: 21.07.1960
Място на раждане: гр. София
Радосвет Крумов Радев Дата на раждане 21.07.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 17.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Карак"; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Карак". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "РИНГ-С.В." АД Изпълнителен директор в "Дарик радио" АД "РИО" ООД Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РОДОПИ САТ – ПЛЮС" ООД Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РОСА-БЪЛГАРИЯ" ООД Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РОСИТА" АД Проверени са 6 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РТВ" ООД Проверени са 4 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РТК-ЕВРИКА-2"ООД Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РФИ – БЪЛГАРИЯ" ЕООД Проверени са 11 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за: Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. "САТ ТВ" ООД Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Карак" Радосвет Крумов Радев

Дата на раждане: 21.07.1960
Място на раждане: гр. София
Радосвет Крумов Радев Дата на раждане 21.07.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 17.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Карак"; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Карак". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More