Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Карамфил намери 4 резултата / The search @pseudo Карамфил found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Информатор; резидент; секретен сътрудник "Карамфил-4; Константинов" Владимир Владимиров Топенчаров

Дата на раждане: 15.07.1933
Място на раждане: гр. София
Владимир Владимиров Топенчаров Дата на раждане 15.07.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Мария Ангелова Стоилова на 10.06.1948 г.; ст. лейт. Илия Недев Василев на 05.01.1966 г.; Ръководил го служител о. р. Мария Ангелова Стоилова; о. р. Крум Рангелов Златев; о. р. Цачко В. Цачков; о. р. Атанас Атанасов; ст. лейт. Илия Недев Василев; подп. К. Михалев; полк. Найден Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Столично управление на МВР-ДС; Първо главно управление-ДС, отдел VІІ; на 27.06.1979 г. е възстановен на връзка в Първо главно управление-ДС, отдел ХVІІ; Първо главно управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; резидент; секретен сътрудник Псевдоними Карамфил-4; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации; собственоръчно написани агентурни сведения от секретен сътрудник "Карамфил" и "Константинов"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; картони - обр.- 1 – 2 бр. и обр. 3; лично дело ІА-17251; дело ИФ 1-2-1257, 1258; лично и работно дело и дело без пореден номер Ф.1, а. е. 1963. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Информатор; резидент; секретен сътрудник " Карамфил-4; Константинов " Владимир Владимиров Топенчаров

Дата на раждане: 15.07.1933
Място на раждане: Гр. София
Владимир Владимиров Топенчаров Дата на раждане 15.07.1933 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Мария Ангелова Стоилова на 10.06.1948 г.; ст. лейт. Илия Недев Василев на 05.01.1966 г.; Ръководил го служител Мария Ангелова Стоилова ; Крум Рангелов Златев; Цачко В. Цачков; Атанас Атанасов; ст. лейт. Илия Решение № 14 / 04.09.2007 г. 13 Недев Василев; подп. К. Михалев; полк. Найден Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Столично управление на МВР-ДС; Първо главно управление-ДС, отдел VІІ; на 27.06.1979 г. е възстановен на връзка в Първо главно управление- ДС, отдел ХVІІ; Първо главно управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; резидент; секретен сътрудник Псевдоними Карамфил-4; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации; собственоръчно написани агентурни сведения от секретен сътрудник "Карамфил" и "Константинов"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; картони обр.- 1 и 3; лично дело ІА-17251; дело ИФ 1-2-1257, 1258; лично и работно дело и дело без пореден номер Ф.1, а. е. 1963. Снемане от действащия оперативен отчет На 16.11.1968 г.; на 14.05.1991 г. делото е свалено и предадено в архив. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Карамфил" Вельо Георгиев Керемидчиев

Дата на раждане: 18.04.1945
Място на раждане: гр. Копривщица
Вельо Георгиев Керемидчиев Дата на раждане 18.04.1945 г. Място на раждане гр. Копривщица Вербувал го служител о. р. Георги Цанков на 25.07.1972 г., регистриран на 02.08.1972 г. Ръководил го служител о. р. Георги Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Пирдоп-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карамфил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22621 и работно дело IР-6840. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Копривщица, издигнат от Политически клуб "Екогласност"
Решение N° 2-755
от 08.11.2016 г.
община Горна Малина

Съдържател на явочна квартира "Карамфил" Иван Николов Петров

Дата на раждане: 21.06.1936
Място на раждане: с. Горна Малина, обл. Софийска
Иван Николов Петров Дата на раждане 21.06.1936 г. Място на раждане с. Горна Малина, обл. Софийска Вербувал го служител лейт. Румен Панов на 27.09.1984 г., регистриран на 08.10.1984 г. Ръководил го служител лейт. Румен Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Елин Пелин по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Карамфил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1520/ 23.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 60/ 02.1990 г. материалите на Я/К "Карамфил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More