Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каре намери 3 резултата / The search @pseudo Каре found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Каре" Таньо Христов Куков

Дата на раждане: 23.04.1948
Място на раждане: С. Стрелци, обл. Пловдив
Таньо Христов Куков Дата на раждане 23.04.1948 г. Място на раждане С. Стрелци, обл. Пловдив Вербувал го служител Николай Тенев на 14.06.1983 г., регистриран на 02.08.1983 г. Ръководил го служител Николай Тенев; Станимир Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-03-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Каре Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54 (продължение)/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-313; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ДА "Стара Загора" от 1979 г. до 1992 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Съдържател на явочна квартира "Каре" Добри Панайотов Димов

Дата на раждане: 01.07.1938
Място на раждане: с. Млада гвардия, обл. Варна
Добри Панайотов Димов Дата на раждане 01.07.1938 г. Място на раждане с. Млада гвардия, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Владимир Тончев на 11.02.1986 г., регистриран на 25.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Тончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VIII РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Каре Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3531/ 24.10.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 30.06.1990 г. личното дело на Я/К "Каре". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Ветрино, издигнат от ПП "Земеделски народен съюз"
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Съдържател на явочна квартира "Каре" Добри Панайотов Димов

Дата на раждане: 01.07.1938
Място на раждане: с. Млада гвардия, обл. Варна
Добри Панайотов Димов Дата на раждане 01.07.1938 г. Място на раждане с. Млада гвардия, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Владимир Тончев на 11.02.1986 г., регистриран на 25.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Тончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VIII РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Каре Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3531/ 24.10.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 30.06.1990 г. личното дело на Я/К "Каре". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Ветрино, издигнат от ПП "Земеделски народен съюз"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More