Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каро намери 1 резултата / The search @pseudo Каро found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Каро" Снежана Николова Димитрова

Дата на раждане: 10.07.1960
Място на раждане: гр. Омуртаг
Снежана Николова Димитрова Дата на раждане 10.07.1960 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал я служител о. р. Иван Миланов на 10.05.1985 г., регистрирана на 30.05.1985 г. Ръководил я служител о. р. Иван Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Каро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1502/ 20.03.1990 г. за унищожаване секретните материали на Я/К "Каро". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" - Омуртаг Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More