Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каров; Филип намери 1 резултата / The search @pseudo Каров; Филип found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Секретен сътрудник; Агент "Каров; Филип" Живко Кирилов Сучев

Дата на раждане: 01.07.1955
Място на раждане: с. Брежани, обл. Благоевград
Живко Кирилов Сучев Дата на раждане 01.07.1955 г. Място на раждане с. Брежани, обл. Благоевград Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 26.08.1976 г.; възстановен от кап. Евтим Аспарухов Янков на 30.08.1989 г., регистриран на 06.12.1989 г. Ръководил го служител кап. Димитър Петков Кутрев; о. р. Георги Цонев; о. р. Любен Предов; о. р. Иван Данков; о. р. Пламен Петков; о. р. Петко Петков; кап. Евтим Аспарухов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ПГУ-ХVІІ; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Каров; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2936 (Бл) и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4352; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма - длъжник - "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕООД, гр. Благоевград; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник – "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕАД, гр. Благоевград /"ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕООД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Живко Кирилов Сучев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More