Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Карпати намери 2 резултата / The search @pseudo Карпати found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Карпати" Георги Анастасов Шереметев

Дата на раждане: 21.03.1958
Място на раждане: Гр. Кърджали
Георги Анастасов Шереметев Дата на раждане 21.03.1958 г. Място на раждане Гр. Кърджали Вербувал го служител Ангел Митрев на 17.01.1985 г., регистриран на 25.01.1985 г. Ръководил го служител Ангел Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Карпати Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция "Женда"- Кърджали от 10.11.1989 г. до 02.12.1998 г. За Георги Анастасов Шереметев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Карпати" Пламен Ненчов Петров

Дата на раждане: 10.03.1952
Място на раждане: гр. Лом
Пламен Ненчов Петров Дата на раждане 10.03.1952 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Борис Петков на 10.06.1981 г., регистриран на 17.06.1981 г. Ръководил го служител о. р. Борис Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Карпати Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-228 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More