Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Карчева намери 4 резултата / The search @pseudo Карчева found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Карчева" Лилия Вълчева Велкова

Дата на раждане: 19.06.1935
Място на раждане: гр. София
Лилия Вълчева Велкова Дата на раждане 19.06.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Лозан Владимиров, регистрирана на 05.06.1979 г. Ръководил я служител о. р. Лозан Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-I, ВГУ-ХII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карчева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2553/ 18.06.1990 г. с искане "да бъде заличена от справочната картотека аг. "Карчева". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "МИО и бизнес" от 05.10.1995 г. до 04.07.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-275/ 04.12.2013 – длъжници към "Банка за земеделски кредит" Обявява установената с решение № 2-1/ 22.05.2012 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Карчева" Лилия Вълчева Велкова

Дата на раждане: 19.06.1935
Място на раждане: гр. София
Лилия Вълчева Велкова Дата на раждане 19.06.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Лозан Владимиров, регистрирана на 05.06.1979 г. Ръководил я служител о. р. Лозан Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-I, ВГУ-ХII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карчева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2553/ 18.06.1990 г. с искане "да бъде заличена от справочната картотека аг. "Карчева". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БУЛГАРЛИЗИНГ” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 337
от 28.03.2012
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Агент "Карчева" Лилия Вълчева Велкова

Дата на раждане: 19.06.1935
Място на раждане: гр. София
Лилия Вълчева Велкова Дата на раждане 19.06.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Лозан Владимиров, регистрирана на 05.06.1979 г. Ръководил я служител о. р. Лозан Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-I, ВГУ-ХII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карчева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2553/ 18.06.1990 г. с искане "да бъде заличена от справочната картотека" аг. "Карчева". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Р-л катедра "Икономика" към Стопански факултет от 20.06.2008 г. до 01.07.2011 г.
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Агент "Карчева" Лилия Вълчева Велкова

Дата на раждане: 19.06.1935
Място на раждане: гр. София
Лилия Вълчева Велкова Дата на раждане 19.06.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Лозан Владимиров, регистрирана на 05.06.1979 г. Ръководил я служител о. р. Лозан Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-I, ВГУ-ХII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карчева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2553/ 18.06.1990 г. с искане "да бъде заличена от справочната картотека аг. "Карчева". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БУЛГАРЛИЗИНГ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More