Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каюта намери 5 резултата / The search @pseudo Каюта found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира; Агент " Каюта; Сашо " Андрей Василев Печилков

Дата на раждане: 01.11.1936
Място на раждане: Гр. Смолян
Андрей Василев Печилков Дата на раждане 01.11.1936 г. Място на раждане Гр. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов на 24.07.1975 г., регистриран на 28.07.1975 г.; майор П. Величков на 20.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов; ст. лейт. Дичо Станчев; майор Петър Решение № 20/ 19.12.2007 г. 16 Ан. Величков; полк. Щ. Невенов; полк. Д. Чолаков; майор Дим. Райков Доспатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Каюта; Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1891 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Смолян, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира; Агент "Каюта; Сашо" Андрей Василев Печилков

Дата на раждане: 01.11.1936
Място на раждане: Гр. Смолян
Андрей Василев Печилков Дата на раждане 01.11.1936 г. Място на раждане Гр. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов на 25.07.1975 г., регистриран на 28.07.1975 г.; майор П. Величков на 20.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов; ст. лейт. Дичо Станчев; майор Петър Ан. Величков; полк. Щ. Невенов; полк. Д. Чолаков; майор Дим. Райков Доспатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Каюта; Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1891 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор ДА "Смолян" до 1997 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – 2007 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Каюта" Цветан Димитров Велев

Дата на раждане: 28.09.1949
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Цветан Димитров Велев Дата на раждане 28.09.1949 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Борис Петков на 12.11.1979 г., регистриран на 20.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Борис Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Каюта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-282 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на кметство Василовци, общ. Брусарци, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 2-351/ 27.05.2014 г. – Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Съдържател на явочна квартира "Каюта" Цветан Димитров Велев

Дата на раждане: 28.09.1949
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира; Агент "Острица; Каюта; Сашо" Андрей Василев Печилков

Дата на раждане: 01.11.1936
Място на раждане: гр. Смолян
Андрей Василев Печилков Дата на раждане 01.11.1936 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител вербуван на 05.01.1964 г., регистриран на 10.02.1964 г.; възстановен от ст. лейт. Александър Кръстев Савов на 25.07.1975 г., регистриран на 28.07.1975 г.; възстановен от майор П. Величков на 20.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов; ст. лейт. Дичо Станчев; майор Петър Ан. Величков; полк. Щ. Невенов; полк. Д. Чолаков; майор Дим. Райков Доспатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Острица; Каюта; Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-1891 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1999 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 37/ 10.06.2008 г. – Държавна агенция "Архиви" Обявява установената и обявена с решение 2-720/ 04.10.2016 г. – община Девин - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More