Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Каюта; Сашо намери 3 резултата / The search @pseudo Каюта; Сашо found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира; Агент " Каюта; Сашо " Андрей Василев Печилков

Дата на раждане: 01.11.1936
Място на раждане: Гр. Смолян
Андрей Василев Печилков Дата на раждане 01.11.1936 г. Място на раждане Гр. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов на 24.07.1975 г., регистриран на 28.07.1975 г.; майор П. Величков на 20.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов; ст. лейт. Дичо Станчев; майор Петър Решение № 20/ 19.12.2007 г. 16 Ан. Величков; полк. Щ. Невенов; полк. Д. Чолаков; майор Дим. Райков Доспатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Каюта; Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1891 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Смолян, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира; Агент "Каюта; Сашо" Андрей Василев Печилков

Дата на раждане: 01.11.1936
Място на раждане: Гр. Смолян
Андрей Василев Печилков Дата на раждане 01.11.1936 г. Място на раждане Гр. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов на 25.07.1975 г., регистриран на 28.07.1975 г.; майор П. Величков на 20.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов; ст. лейт. Дичо Станчев; майор Петър Ан. Величков; полк. Щ. Невенов; полк. Д. Чолаков; майор Дим. Райков Доспатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Каюта; Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1891 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор ДА "Смолян" до 1997 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира; Агент "Острица; Каюта; Сашо" Андрей Василев Печилков

Дата на раждане: 01.11.1936
Място на раждане: гр. Смолян
Андрей Василев Печилков Дата на раждане 01.11.1936 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител вербуван на 05.01.1964 г., регистриран на 10.02.1964 г.; възстановен от ст. лейт. Александър Кръстев Савов на 25.07.1975 г., регистриран на 28.07.1975 г.; възстановен от майор П. Величков на 20.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Александър Кръстев Савов; ст. лейт. Дичо Станчев; майор Петър Ан. Величков; полк. Щ. Невенов; полк. Д. Чолаков; майор Дим. Райков Доспатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Острица; Каюта; Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-1891 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1999 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 37/ 10.06.2008 г. – Държавна агенция "Архиви" Обявява установената и обявена с решение 2-720/ 04.10.2016 г. – община Девин - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More