Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кедрос намери 1 резултата / The search @pseudo Кедрос found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-46
от 01.08.2012 г.
Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна

Доверено лице; Агент; секретен сътрудник "Кедрос" Димитър Емануилов Ковачев

Дата на раждане: 07.12.1943
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Емануилов Ковачев Дата на раждане 07.12.1943 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. К. Евтимов на 10.02.1977 г., регистриран на 04.03.1977 г. Ръководил го служител кап. К. Евтимов; полк. Христов; полк. Стойчев; майор Румен Мирчев Спасов; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. Св. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-III-ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент; секретен сътрудник Псевдоними Кедрос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4222 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра по биология от 01.12.2008 г. до 05.07.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More