Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Керимов намери 2 резултата / The search @pseudo Керимов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Керимов; Камен" Марем Фаик Черибашлъ

Дата на раждане: 05.09.1953
Място на раждане: с. Войводенец, обл. Хасково
Марем Фаик Черибашлъ Дата на раждане 05.09.1953 г. Място на раждане с. Войводенец, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Петьо Русев Петев на 13.06.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петьо Русев Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Керимов; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1676 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-885 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до м. декември 1995 г.; Зам. кмет на община Стамболово от м. декември 1995 г. до 2011 г.; ВрИД кмет на община Стамболово от 28.09.2007 г. до 09.11.2007 г. и от 14.07.2009 г. до 04.11.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Керимов" Ердинч Неждет Рушид

Дата на раждане: 27.01.1964
Място на раждане: с. Правда, обл. Силистра
Ердинч Неждет Рушид Дата на раждане 27.01.1964 г. Място на раждане с. Правда, обл. Силистра Вербувал го служител майор Петър Йорданов Йорданов на 15.11.1983 г., регистриран на 07.12.1983 г. Ръководил го служител майор Петър Йорданов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-IV; ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Керимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-567 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-511 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Дулово от 1991 г. до 1995 г. Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More