Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Киборев намери 2 резултата / The search @pseudo Киборев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Секретен сътрудник "Киборев" Любен Кирилов Боянов

Дата на раждане: 07.09.1960
Място на раждане: гр. София
Любен Кирилов Боянов Дата на раждане 07.09.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 10.02.1988 г. Ръководил го служител кап. С. Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Киборев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7411; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от м. октомври 1998 г. до м. декември 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любен Кирилов Боянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Секретен сътрудник "Киборев" Любен Кирилов Боянов

Дата на раждане: 07.09.1960
Място на раждане: гр. София
Любен Кирилов Боянов Дата на раждане 07.09.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 10.02.1988 г. Ръководил го служител кап. С. Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Киборев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7411; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на сектор "Легализация на документи за образование" отдел "двустранно сътрудничество" дирекция "Евроинтеграция и двустранно сътрудничество" от 01.05.2000 г. до 26.03.2001 г. Директор на дирекция "Международни дейности" от 26.03.2001 г. до 02.11.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любен Кирилов Боянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More