Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кипарис намери 3 резултата / The search @pseudo Кипарис found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-437
от 03.12.2014 г.
Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров

Агент; съдържател на явочна квартира "Сгурев; Кипарис" Григор Димитров Василев

Дата на раждане: 08.10.1933
Място на раждане: гр. Асеновград
Григор Димитров Василев Дата на раждане 08.10.1933 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител кап. лейт. Димчо Христов Димов на 12.11.1980 г., регистриран на 24.11.1980 г.; възстановен от ст. лейт. Симеонов на 28.04.1986 г. Ръководил го служител кап. лейт. Димчо Христов Димов; ст. лейт. Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Сгурев; Кипарис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IА-713; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к (ръководител) катедра "Електротехника" до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-944
от 09.05.2017 г.
община Любимец

Съдържател на явочна квартира "Кипарис" Жельо Димитров Стоянчев

Дата на раждане: 13.08.1949
Място на раждане: с. Срем, обл. Хасково
Жельо Димитров Стоянчев Дата на раждане 13.08.1949 г. Място на раждане с. Срем, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Костадин Иванов Кадев на 08.10.1982 г., регистриран на 18.10.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Костадин Иванов Кадев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХІІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кипарис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело ІЯ-4277; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на община Любимец от 10.10.1990 г. до 31.10.1991 г. Общински съветник от 31.10.1991 г. до 03.11.1999 г. Заместник-кмет на община Любимец от 03.11.1999 г. до 16.02.2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жельо Димитров Стоянчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-140
от 20.02.2013 г.
община Малко Търново

Съдържател на явочна квартира "Кипарис" Динко Христов Грудов

Дата на раждане: 23.09.1957
Място на раждане: гр. Малко Търново
Динко Христов Грудов Дата на раждане 23.09.1957 г. Място на раждане гр. Малко Търново Вербувал го служител ст. лейт. Димо Грудов Кутлев на 05.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димо Грудов Кутлев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-7ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кипарис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IЯ-4285; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Динко Христов Грудов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 128/ 11.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More