Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кирил намери 36 резултата / The search @pseudo Кирил found 36 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Кирилов (Кирил)" Симеон Желев Димитров

Дата на раждане: 25.06.1950
Място на раждане: гр. Търговище
Симеон Желев Димитров Дата на раждане 25.06.1950 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Иван Митев на 17.01.1969 г., регистриран на 28.01.1969 г. Ръководил го служител о. р. Иван Митев; о. р. Кръстю Драганов; о. р. Стойчо Стоев; о. р. Стоян Димов; о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - III армия-5, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов (Кирил) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24658 и работно дело IР-9576. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Търговище, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Кирил" Александър Кирилов Новков

Дата на раждане: 14.08.1942
Място на раждане: гр. София
Александър Кирилов Новков Дата на раждане 14.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Любен Иванов Маджаров на 19.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Любен Иванов Маджаров; о. р. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-V РУ и ХII РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – ТБ "КРИСТАЛБАНК" АД, гр. Мадан ("КРИСТАЛБАНК" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-496/ 21.04.2015 г. – синдиците, включени в списъка на синдиците при Централната банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-709/ 20.09.2016 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-496
от 21.04.2015 г.
синдици-БНБ

Агент "Кирил" Александър Кирилов Новков

Дата на раждане: 14.08.1942
Място на раждане: гр. София
Александър Кирилов Новков Дата на раждане 14.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Любен Иванов Маджаров на 19.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Любен Иванов Маджаров; о. р. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-V РУ и ХII РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, включен в списъка на синдиците при Централната банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявява установената и обявена с решение № 161/ 20.09.2010 г. – Държавен фонд "Земеделие"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

; Агент " Кирил; Петров " Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: Гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картон обр. 4; рег. дневник; рег. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 7 бланка; лично дело ІА-34446; Снемане от действащия оперативен отчет На 23.10.1975 г.; 1992 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Кирил " Илия Харалампиев Конeв

Дата на раждане: 06.02.1928
Място на раждане: Гр. Петрич
Илия Харалампиев Конeв Дата на раждане 06.02.1928 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Цветан Петков на 28.11.1975 г. Ръководил го служител Цветан Петков; Младен Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС Решение № 14 / 04.09.2007 г. 36 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник. протоколи за унищожаване № 73/ 03.05.1990 г. лично дело ІА-30504 и работно дело ІР-16288 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Кирил" Александър Кирилов Новков

Дата на раждане: 14.08.1942
Място на раждане: гр. София
Александър Кирилов Новков Дата на раждане 14.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Любен Иванов Маджаров на 19.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Любен Иванов Маджаров; о. р. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-V РУ и ХII РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТБ "Кристалбанк" от 12.07.1995 г. до 01.03.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Кирил" Кязим Акиф Халил

Дата на раждане: 29.01.1960
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Кязим Акиф Халил Дата на раждане 29.01.1960 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Златан Анастасов Гогов на 19.02.1985 г., регистриран на 14.03.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Златан Анастасов Гогов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2196 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2196 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1948 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Млечино от 02.10.1990 г. до 13.10.1991 г.; Кмет на кметство Млечино от 01.11.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Агент; секретен сътрудник "Кирил" Пламен Стефанов Тодоров

Дата на раждане: 04.11.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Пламен Стефанов Тодоров Дата на раждане 04.11.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Иван Георгиев Лазаров на 01.12.1978 г., регистриран на 08.12.1978 г.; регистриран в ПГУ на 02.09.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Георгиев Лазаров; лейт. Пламен Малинов Гълъбов; Цв. Маринов; Ст. Дечев; подп. Марин Маринов; полк. Михаил Панталеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I; ДС, управление 04-04-01; ДС, ПГУ, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29965; работно дело IР- 15695; картони обр. 1- 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6465; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-840/ 08.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.03.2002 г. до 10.09.2002 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта
Решение N° 2-343
от 09.05.2014 г.
Избори за Европейски парламент 2014 г.

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за ЕП, издигнат от ПП "Българската левица" Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Агент "Кирил" Константин Василев Константинов

Дата на раждане: 05.02.1938
Място на раждане: с. Борец, обл. Пловдив
Константин Василев Константинов Дата на раждане 05.02.1938 г. Място на раждане с. Борец, обл. Пловдив Вербувал го служител подп. Денко Анг. Палазов на 10.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г.; регистриран на 29.02.1980 г. Ръководил го служител подп. Денко Анг. Палазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-4233 (Пд) МФ и в дело Ф1, а.е. 4243; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр.3 и обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 982/ 18.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1049 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 19.03.1995 г. до 29.10.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: Гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет На 23.10.1975 г.; 1992 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "Българската лява коалиция" в 31-и ИР-Ямбол Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент; секретен сътрудник "Кирил" Пламен Стефанов Тодоров

Дата на раждане: 04.11.1948
Място на раждане: Гр. Пловдив
Пламен Стефанов Тодоров Дата на раждане 04.11.1948 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Георгиев Лазаров на 01.12.1978 г., регистриран на 08.12.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Георгиев Лазаров; лейт. Пламен Малинов Гълъбов; Цв. Маринов; Ст. Дечев; подп. Марин Маринов; полк. Михаил Панталеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I; ДС, управление 04-04-01; ДС, ПГУ, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-29965; работно дело IР- 15695; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6465; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-840/ 08.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 11.03.2002 г. до 10.09.2002 г.
Решение N° 2-633
от 05.04.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Държавна спестовна каса

Агент "Кирил" Николай Костов Муладжиков

Дата на раждане: 07.09.1942
Място на раждане: гр. Бургас
Николай Костов Муладжиков Дата на раждане 07.09.1942 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Богдан Златев Златев на 13.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител кап. Богдан Златев Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1003 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник ДФГ (СД) "ЕКО ЕЛ 1", гр. Бургас (КФ „ЕКО ЕЛ 1 – по бюлетина); Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „ЕНЕРГОТЕХНИКА” ООД, гр. Бургас (с предишно наименование СД „ЕКО ЕЛ 1” – по бюлетина КФ „ЕКО ЕЛ 1”) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Костов Муладжиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Кирил" Феликс Валентинов Стоянов

Дата на раждане: 20.05.1953
Място на раждане: с. Витина, обл. Смолян
Феликс Валентинов Стоянов Дата на раждане 20.05.1953 г. Място на раждане с. Витина, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Тенчо Димитров Тенев на 17.11.1976 г., регистриран на 08.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тенчо Димитров Тенев; о. р. Ангел Димитров Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1514 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване работно дело ІР-1158 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Витина до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 27-и МИР-Стара Загора и в 31-и МИР-Ямбол Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. - лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Кирил " Илия Харалампиев Конeв

Дата на раждане: 06.02.1928
Място на раждане: Гр. Петрич
Илия Харалампиев Конeв Дата на раждане 06.02.1928 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Цветан Петков на 28.11.1975 г. Ръководил го служител Цветан Петков; Младен Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник. протокол за унищожаване № 73/ 03.05.1990 г. лично дело ІА-30504 и работно дело ІР-16288 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на науката и висшето образование - 22.09.1990 г. - 20.12.1990 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 31
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Агент "Кирил" Иван Георгиев Петков

Дата на раждане: 06.12.1956
Място на раждане: с. Искра, обл. Пловдив
Иван Георгиев Петков Дата на раждане 06.12.1956 г. Място на раждане с. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Румен Костурков на 26.05.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Костурков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Първомай по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2510/ 12.06.1990 г. за унищожаване с протокол от 15.02.1990 г. делата на агент "Кирил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 12.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент; секретен сътрудник "Кемал; Кирил" Димитър Сотиров Чантов

Дата на раждане: 18.07.1942
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Сотиров Чантов Дата на раждане 18.07.1942 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Станчо Ботев Станчев на 14.03.1967 г., регистриран на 17.03.1967 г. Ръководил го служител о. р. Станчо Ботев Станчев; о. р. Петър Шопов; о. р. Антон Анев; о. р. Маргарит Лишков; о. р. Веселин Вутов; о. р. Стоян Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-III; ДС, управление II-VIII-III; ДС, управление 06-05-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Кемал; Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-6337 – 2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1236/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПТИКОМ" ДФ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Кирил" Славчо Стоилов Стоилов

Дата на раждане: 03.05.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Славчо Стоилов Стоилов Дата на раждане 03.05.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Светослав Киров на 12.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - РО – 3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 4/1990г. за унищожаване на лично дело I A – 2714 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Първомай до м. май 1991 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Кирил" Мустафа Алиев Мустафов

Дата на раждане: 18.03.1963
Място на раждане: с. Врани кон, обл. Търговище
Мустафа Алиев Мустафов Дата на раждане 18.03.1963 г. Място на раждане с. Врани кон, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Васил Атанасов Апостолов на 13.06.1986 г., регистриран на 01.07.1986 г. Ръководил го служител кап. Васил Атанасов Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1389 (Тщ) – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 164/ 15.02.1990 г. за унищожаване работното дело на "Кирил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Могилец от 18.11.2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Алиев Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Кирил" Александър Кирилов Новков

Дата на раждане: 14.08.1942
Място на раждане: гр. София
Александър Кирилов Новков Дата на раждане 14.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Любен Иванов Маджаров на 19.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Любен Иванов Маджаров; о. р. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-V РУ и ХII РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник - "Кристалбанк" АД – от 12.07.1995 г. до 01.03.1996 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет На 23.10.1975 г.; 1992 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от Българската левица Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Кирил" Ибрахим Исмаилов Карахасанов

Дата на раждане: 23.11.1955
Място на раждане: гр. Никопол
Ибрахим Исмаилов Карахасанов Дата на раждане 23.11.1955 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител подп. Владимир Стоев на 08.11.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител подп. Владимир Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление на ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 – 4 бр. и обр. 6, рег. дневник; писмо, вх. № 842 за унищожени документи; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Кирил; Клаус" Лазар Христофоров Илков

Дата на раждане: 20.02.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Лазар Христофоров Илков Дата на раждане 20.02.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител регистриран на 11.05.1973 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кирил; Клаус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; предложение рег. № 4868/ 18.05.1990 г. за унищожаване дело № 9590-СС "Клаус". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 05.05.2000 г. до 31.05.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Агент "Кирил" Александър Кирилов Новков

Дата на раждане: 14.08.1942
Място на раждане: гр. София
Александър Кирилов Новков Дата на раждане 14.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Любен Иванов Маджаров на 19.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Любен Иванов Маджаров; о. р. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-V РУ и ХII РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Стопанска банка АД до 29.12.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Агент "Кирил" Иван Николов Костов

Дата на раждане: 12.01.1932
Място на раждане: гр. Самоков
Иван Николов Костов Дата на раждане 12.01.1932 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Веселин Петков на 29.05.1976 г., регистриран на 08.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Петков; о. р. Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на агент "Кирил". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма предмет на договор за приватизационна продажба – "Хранителни стоки – Шумен" ЕАД Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "Юнион Инвест" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Кирил " Ибрахим Исмаилов Карахасанов

Дата на раждане: 23.11.1955
Място на раждане: Никопол, обл. Плевен
Ибрахим Исмаилов Карахасанов Дата на раждане 23.11.1955 г. Място на раждане Никопол, обл. Плевен Вербувал го служител подполк. Владимир Стоев на 08.11.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител подполк. Владимир Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление на ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4, рег. дневник; писмо, вх. № 842 за унищожени документи; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на район Люлин, обл. София-град, издигнат от Зелена Партия Решение № 18/ 25.10.2007 г. 8
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Кирил " Славчо Стоилов Стоилов

Дата на раждане: 03.05.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Славчо Стоилов Стоилов Дата на раждане 03.05.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител Светослав Киров на 12.05.1981 г. Ръководил го служител Светослав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Гранични войски РО – 3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 4/1990г. за унищожаване на лично дело I A – 2714 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград, издигнат от "Народен Съюз-Независими Земеделци и Радикали"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Кирил" Александър Кирилов Новков

Дата на раждане: 14.08.1942
Място на раждане: гр. София
Александър Кирилов Новков Дата на раждане 14.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Любен Иванов Маджаров на 19.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Любен Иванов Маджаров; о. р. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-V РУ и ХII РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28940 и в работно дело IР-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АГРОКАРЕ" ООД, гр. Добрич Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-496/ 21.04.2015 г. – синдиците, включени в списъка на синдиците при Централната банка Обявява установената и обявена с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Карата; Кирил;" Ибрахим Исмаилов Карахасанов

Дата на раждане: 23.11.1955
Място на раждане: гр. Никопол
Ибрахим Исмаилов Карахасанов Дата на раждане 23.11.1955 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител подп. Владимир Стоев на 08.11.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител подп. Владимир Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление на ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карата; Кирил; Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 4 бр. и обр. 6, рег. дневник; писмо вх. № 842 за унищожени документи; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на 136 основно училище "Любен Каравелов" - София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Кирил" Иван Борисов Гитев

Дата на раждане: 10.12.1941
Място на раждане: гр. София
Иван Борисов Гитев Дата на раждане 10.12.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Дичо Георгиев Станчев на 20.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител кап. Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1568 (См) МФ; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 33/ 14.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1218 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор Хигиенно епидемиологична инспекция - Смолян Обявява установената с решение № 129/ 14.05.2010 г. - МВР - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Кирил" Евгений Дончев Станчев

Дата на раждане: 13.04.1939
Място на раждане: гр. София
Евгений Дончев Станчев Дата на раждане 13.04.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Петров Късов на 23.12.1964 г., регистриран на 11.01.1965 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петров Късов; о. р. Кирил Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37297. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.09.2007 г. до 01.11.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Евгений Дончев Станчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Кирил" Евгений Дончев Станчев

Дата на раждане: 13.04.1939
Място на раждане: гр. София
Евгений Дончев Станчев Дата на раждане 13.04.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Петров Късов на 23.12.1964 г., регистриран на 11.01.1965 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петров Късов; о. р. Кирил Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37297. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Евгений Дончев Станчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания
Решение N° 38
от 17.06.2008
държавни агенции

Агент; секретен сътрудник "Кемал; Кирил" Димитър Сотиров Чантов

Дата на раждане: 18.07.1942
Място на раждане: Гр. Бургас
Димитър Сотиров Чантов Дата на раждане 18.07.1942 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Станчо Ботев Станчев на 14.03.1967 г., регистриран на 17.03.1967 г. Ръководил го служител Станчо Ботев Станчев; Петър Шопов; Антон Анев; Маргарит Лишков; Веселин Вутов; Стоян Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-III; ДС, управление II-VIII-III; ДС, управление 06-05-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Кемал; Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-6337 – 2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1236/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 15.09.1993 г. до 01.07.1997 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" в 27-и МИР-Стара Загора Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Кирил" Ибрахим Исмаилов Карахасанов

Дата на раждане: 23.11.1955
Място на раждане: гр. Никопол
Ибрахим Исмаилов Карахасанов Дата на раждане 23.11.1955 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител подп. Владимир Стоев на 08.11.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител подп. Владимир Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление на ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 – 4 бр. и обр. 6, рег. дневник; писмо вх. № 842 за унищожени документи; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от Коалиция от партии "ГРАЖДАНСКА ЛИСТА - МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ – ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", ПП "БУРГАС"" в 18-и МИР-Разград и в 23-и МИР-София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: