Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кирязов намери 3 резултата / The search @pseudo Кирязов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-906
от 04.04.2017 г.
Политически кабинети 20.03.2017 г.

Агент "Кирязов" Георги Димитров Великов

Дата на раждане: 26.01.1964
Място на раждане: гр. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Кирязов" Георги Димитров Великов

Дата на раждане: 26.01.1964
Място на раждане: гр. Пазарджик
Георги Димитров Великов Дата на раждане 26.01.1964 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Стойко Данев Генчев на 29.05.1991 г., регистриран на 24.06.1991 г. Ръководил го служител о. р. Стойко Данев Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-отдел за КСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирязов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-1103. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 17.07.2007 г. до 01.04.2008 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Кирязов" Георги Димитров Великов

Дата на раждане: 26.01.1964
Място на раждане: гр. Пазарджик
Георги Димитров Великов Дата на раждане 26.01.1964 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Стойко Данев Генчев на 29.05.1991 г., регистриран на 24.06.1991 г. Ръководил го служител о. р. Стойко Данев Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-отдел за КСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирязов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-1103. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.04.2008 г. до 22.05.2009 г. Главен директор от 24.08.2009 г. Обявен с решение № 125/ 14.04.2010 г. - МВР