Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кичуков; Явор намери 1 резултата / The search @pseudo Кичуков; Явор found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1084
от 10.10.2017
Приватизирани предприятия-Стара Загора

Информатор; съдържател на явочна квартира "Кичуков; Явор" Стефан Иванов Стефанов

Дата на раждане: 03.06.1939
Място на раждане: с. Верен, обл. Стара Загора
Стефан Иванов Стефанов Дата на раждане 03.06.1939 г. Място на раждане с. Верен, обл. Стара Загора Вербувал го служител вербуван на 10.11.1955 г., регистриран на 01.12.1955 г. възстановен на 28.11.1968 г. и регистриран на 20.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Господин Момков Димитров; о. р. Георги Кирилов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Чирпан; КДС-Стара Загора; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; съдържател на явочна квартира Псевдоними Кичуков; Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 1488/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-41670; протокол рег. № СЗ 34/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІА-2645 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Управител на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ЕООД Член на Управителен орган /Общо събрание/ на фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97" ООД         Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.   Приложение 1   Дата на договора Предмет на продажба - % от капитала Наименование на Приватизираното общинско дружество /предприятие/; Фирмено дело, Булстат/ЕИК Наименование на купувача; фирмено дело, Булстат/ЕИК 26.06.1998г.- 80 % БЛАГОУСТРОЙСТВО ЕООД; ф.д. №2962/1992Г. на ОС Стара Загора БЛАГОУСТРОЙСТВО-99 АД; ф.д. №1008/1998г. на ОС Стара Загора 09.06.1998г. - общинското дружество "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ЕООД е продадено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97 "ООД ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ ЕООД; ф.д.№ 2993/1992г., ОС Стара Загора ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97 ООД; ф.д.№ 315/1998г., ОС Стара Загора 29.12.1997г. - общинското предприятие е прехвърлено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения "ТРУД" ЕООД, ф.д. №3776/1992г.,  ОС Стара Загора "ТРУД-97" ООД; ф.д. №2562/1997г., ОС Стара Загора                                                                                                                                                                                        29.03.1996г.-60%;                 27.06.1996г.-20% "САМАРА-ХС" ЕАД, ф.д.№2019/ 1995г. на ОС Стара Загора "САМАРА-95" АД, ф.д.№3011/ 1995г. на ОС Стара Загора                                                                                                                                                                                              29.03.1996г.-60%;                 27.06.1996г.-20% "СВЕЖЕСТ" ЕООД, ф.д. №3104/1992г. на ОС Стара Загора "СВЕЖЕСТ - 96" ООД, ф.д.№91/1997г. на ОС Стара Загора 13.04.2007г. -100% "АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, ф.д.№1419/ 1997г.ОС Стара Загора ДЗЗД ЕВРОБУС - СТАРА ЗАГОРА 29.01.1998г.-80% "ЧИСТОТА" ЕООД, ф.д.№3524/ 1992г. на ОС Стара Загора "ЕКО-ЗАРА" ООД, ф.д.№719/1997г. на ОС Стара Загора 23.12.1997г.-80% ТРАКИЯ-ЗАГОРЕ ЕАД, ф.д.№5148/92г. ОС Стара Загора ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР АД, ф.д.№1518/97г. ОС Стара Загора   Приложение № 2 лица, за които не е извършена проверка   1. Костадин Димов Костадинов - ч лен н а у правителен о Орган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД   2. Кольо Минчев Петров - ч лен н а у правителен о рган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД   3. Генчо Нанев Генчев - ч лен н а у правителен о рган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД     Председател: Евтим Костадинов Костадинов                        /п/ не се чете   Секретар: Мариана Иванова Даракчиева                        /п/ не се чете   Членове: 1. Борис Сребров Михайлов                         /п/ не се чете   2. Георги Вълчинов Пангаров                        /п/ не се чете   3. Екатерина Петкова Бончева                        /п/ не се чете   4. Иванка Жекова Витанова                        /п/ не се чете  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More